تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتسرپرست اداره شهرستان اسلامشهر
عکس
ناممیثم
نام خانوادگیعلیجانی
تلفن مستقیم56496067-8--021
نمابر021-56496067
تلفن داخلی
تالیفات
مقاله ISI تحلیل ارتعاشات فوندانسیون های بتنی تقویت شده با نانو ذرات سیلیس به صورت تصادفی
سوابق تحصیلی
کاردانی کارهای عمومی ساختمان
کارشناسی عمران - عمران
کارشناس ارشد عمران - سازه
سوابق شغلی
کارشناس اداره حریم اداره راه و ترابری شهرستان تفرش
کارشناس اداره حریم اداره راه و ترابری شهرستان های زرندیه- ساوه - غرق آباد
کارشناس ماده 35 اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوه
کارشناس ماده 35 و حریم اداره راه و شهرسازی شهرستان بهارستان و رباط کریم
کارشناس حریم و ابنیه اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رباط کریم
کارشناس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
 
سمتسرپرست اداره شهرستان ملارد
عکس
نامامید
نام خانوادگیعلیزاده منصف
تلفن مستقیم65435884
نمابر65435884
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره شهرستان پیشوا
عکس
نامسید احمد
نام خانوادگیحسینی فومشی
تلفن مستقیم36226672
نمابر36226672
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد حمل و نقل
سوابق شغلی
کارشناس اداره نگهداری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان اسلامشهر
معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان بهارستان
معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری
 
سمتسرپرست اداره شهرستان ورامین و قرچک
عکس
نامشورش
نام خانوادگیاحمدی خطیر
تلفن مستقیم36272058
نمابر36272058
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره شهرستان ری
عکس
نامجواد
نام خانوادگینگاهداری
تلفن مستقیم55224776
نمابر55227690
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره شهرستان شهریار و قدس
عکس
نامفرشاد
نام خانوادگیمهرزاد
تلفن مستقیم65241188
نمابر65225512
تلفن داخلی108
تالیفات
ضرایب تعدیل تصادفات(CMF) در خدمت ایمنی جاده ای
سوابق تحصیلی
کارشناسی برق گرایش الکترونیک
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
سوابق شغلی
کارشناس ایمنی و حریم راه در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
 
سمترییس اداره شهرستان تهران
عکس
نامعباس
نام خانوادگیآقابالازاده اصل
تلفن مستقیم44191299
نمابر44190520
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترییس اداره شهرستان پاکدشت
عکس
نامعلیرضا
نام خانوادگینادریان
تلفن مستقیم36475077
نمابر36472295
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترییس اداره شهرستان رباط کریم و بهارستان
عکس
نامفرامرز
نام خانوادگیکرمی
تلفن مستقیم56424277
نمابر56422464
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره شهرستان شمیرانات
عکس
نامسجاد
نام خانوادگیجوان
تلفن مستقیم021-26568182
نمابر26568183
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره شهرستان فیروزکوه
عکس
ناممهرداد
نام خانوادگیزمانی
تلفن مستقیم76421905
نمابر76421901
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترییس اداره شهرستان دماوند
عکس
نامیاسر
نام خانوادگیبوداغی
تلفن مستقیم76330704
نمابر76340711
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره شهرستان پردیس
عکس
ناممحمدرضا
نام خانوادگیزمانی
تلفن مستقیم76507410
نمابر76222033
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"