معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
عکس
سمتمدير كل
دسته بندیحوزه مدیر کل
نامحیدر
نام خانوادگینوروزی
تلفن مستقیم77906644
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمترییس حراست
دسته بندیحوزه مدیر کل
ناممهدی
نام خانوادگیکجوری
تلفن مستقیم02177911212
تلفن داخلی252-253
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمتمسئول دفتر مدیریت
دسته بندیحوزه مدیر کل
نامحميدرضا
نام خانوادگیاكبرزاده سرابي
تلفن مستقیم77906644
تلفن داخلی303
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمتمشاور فرهنگی مدیر کل و مسئول ارزیابی و رسیدگی به شکایات
دسته بندیحوزه مدیر کل
ناممحمود
نام خانوادگیمرادی
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمترئیس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیحوزه مدیر کل
ناممحمد
نام خانوادگیفرج زاده
تلفن مستقیم77927939
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
عکس
سمت سرپرست اداره برنامه و بودجه
دسته بندیحوزه مدیر کل
نامعبدالسعید
نام خانوادگیخانی
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"