پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

سرپرست اداره برنامه و بودجه
نام: عبدالسعید
نام خانوادگی: خانی
سمت: سرپرست اداره برنامه و بودجه
تلفن مستقیم:
نمابر:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
سوابق شغلی:
 
سوابق تحصیلی:
 
تالیفات:
آدرس: