پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ برگزاری جلسه تکریم ومعارفه سرپرست اداره حقوقی اداره کل

تاریخ انتشار: 1398/03/13

​ برگزاری جلسه تکریم ومعارفه سرپرست اداره حقوقی اداره کل 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تهران ،طی مراسمی روزیکشنبه دوازدهم خرداد ماه سال جاری معارفه سرپرست اداره حقوقی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تهران باحضوررئیس اداره حراست ، معاونین وکارشناسان اداره حقوقی دردفترمدیرکل برگزارگردید.

 حیدرنوروزی بابیان اینکه امورحقوقی وپیگیری پرونده های حقوقی درشعبات مختلف می بایست درالویت اموراداره کل قرارگیردافزود: ازویژگی های مدیرموفق استفاده ازاداره حقوقی توانمند،امورمالی فعال واداره پیمان ورسیدگی پیگیر می باشدومسائل حقوقی اداره کل،می بایست با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع و امورمالی درراس امورقرارگیرد.

وی افزود درحداقل زمان ممکن پرونده های ارجاع شده به کمیسیون ماده 12،تصادفات ، بیمه شخص ثالث و مسئولیت مدنی به سرانجام رسیده وانتظاررمی رود اداره حقوقی پیگیری های لازم رادراین زمینه بعمل آورد.

لازم به ذکراست باحکم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تهران آقای جواد معرفی درتاریخ یازدهم خرداد سال 98 به سمت سرپرست اداره حقوقی اداره کل منصوب گردید.
مشخصات:
نظرات: *