پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اعزام 239دستگاه اتوبوس به مرز مهران از پایانه های چهارگانه تهران

تاریخ انتشار: 1397/08/09

​اعزام 239دستگاه اتوبوس به مرز مهران از پایانه های چهارگانه تهران 

حیدر نوروزی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران صبح امروز از پایانه جنوب بازدید بعمل اورد 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران دراین بازدید که با هدف نظارت بر نحوه اعزام اتوبوس درخصوص برگشت زائرین 

از پایانه مرزی صورت گرفت ، گفت :اعزام اتوبوس جهت برگشت زائرین باید با نظم و ترتیب و حفظ امنیت همراه باشد 

مهندس نوروزی عنوان نمود: از صبح امروز  تا ساعت 12ظهر تعداد 123دستگاه اتوبوس جهت بازگشت زائرین از پایانه جنوب

67دستگاه پایانه غرب 21دستگاه پایانه شرق و 28دستگاه پایانه بیهقی که در مجموع 239دستگاه اتوبوس از تهران به مرز  مهران اعزام شده است   
مشخصات:
نظرات: *