پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​بازدید سرزده مدیرکل از بخش های مختلف اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان تهران

تاریخ انتشار: 1397/07/14

​بازدید سرزده مدیرکل از بخش های مختلف اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران صبح امروز مورخ 14/07/97 مهندس حیدر نوروزی مدیرکل، بصورت سرزده از تمامی واحدهای ستادی، بازدید میدانی بعمل آورد.

مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران ضمن گفتگو با معاونت ها، روئسای ادارات و کارمندان به عملکرد بخش های مختلف پرداخته و به تبادل نظر پیرامون حل مشکلات، رفع نواقص و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود بخشیدن به وضعیت راهداری و حمل ونقل کالا و مسافر  پرداخت.
مشخصات:
نظرات: *