پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ رسيدگي و صدور راي 83 فقره پرونده تخلفات حمل و نقل جاده اي در استان تهران

تاریخ انتشار: 1397/04/27

​ رسيدگي و صدور راي 83  فقره پرونده تخلفات حمل و نقل جاده اي  در استان تهران

 مهندس نصراله نژاد در گفت و گو با گزارشگر روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران عنوان نمود: با هدف کنترل و نظارت شرکت هاي حمل و نقل جاده اي برون شهري و اجراي دقيق قوانين و مقررات مربوطه طي جلسات کميسيون ماده 12 به تخلفات شرکت هاي تعاوني و خصوصي رسيدگي شد.

وي يادآوري کرد: بر اين اساس از ابتداي امسال تاکنون 83 مورد تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقلي درسطح استان تهران رسيدگي و احکام متناسب صادر گرديد.

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران در ادامه افزود: از اين تعداد تخلفات ، 72 مورد مربوط به شرکت هاي حمل و نقل کالا و 11 مورد مربوط به شرکت هاي حمل و نقل مسافري بوده است.

اين مقام مسئول افزود: درکميسيون ماده 12 طبق آيين نامه تبصره يک ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از ابتداي سال جاري تا کنون، تعداد 12 فقره منجر به صدور تذکر کتبي، 8 فقره به علت محرزنشدن تخلف تبرئه، 60 فقره منجر به صدور جريمه و4 فقره مربوط به تعطيلي شرکتها بوده است. که با  نظارت هاي مستمر بر شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده اي شاهد کاهش تخلفات حمل و نقلي به خصوص در بخش حمل و نقل جاده اي کالا و مسافر بوده ايم.

نصراله نژاد با تاکيد بر اينکه جلسات کميسيون ماده 12 براي رسيدگي به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده اي برون شهري برگزار مي شود افزود: عمده تخلفات شرکت هاي حمل و نقل کالا شامل صدور بارنامه خارج از حوزه فعاليت، صدور بارنامه براي وسيله نقليه فاقدکارت معاينه فني و وسايل و تجهيزات ايمني، صدوربارنامه داراي مغايرت ، استفاده غيرمجاز از کارت هوشمند ساير رانندگان و مواردي از اين قبيل را شامل مي شود.       

وي اظهار کرد: مواردي شامل عدم رعايت بغل نويسي ، استفاده نکردن از لباس فرم، رعايت نکردن نحوه سوار و پياده کردن مسافر همچنين نبود قرارداد همکاري از جمله موارد تخلف هاي شرکت هاي حمل و نقل مسافر بوده است که در جلسه هاي کميسيون ماده 12به آنها رسيدگي و احکام مربوطه صادر شده است.

وي در ارتباط با تخلفات انجام شده توسط رانندگان بخش حمل و نقل مسافر نيز خاطرنشان کرد: کوتاهي کردن در مواردي چون: رساندن مسافرين به مقصد، توزيع اقلام پذيرايي، نصب برچسب توشه و عدم ارائه خدمات مناسب عمده تخلفات رانندگان بخش حمل و نقل مسافر بوده که به تناسب تخلفات ارتکابي، احکامي مبني بر محروميت از رانندگي در بخش حمل و نقل جاده اي از يک ماه تا سه ماه صادر و اجرا مي گردد.

وي درخاتمه  افزود: ايجاد آرامش، به‌ويژه در بخش‌هاي حمل و نقل مسافر و کالا همواره از دغدغه‌هاي مهم و اساسي اداره‌کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان به شمار مي‌رود و کاهش تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلي مي‌تواند نقش اساسي در تحقق اين امر داشته باشد. 
مشخصات:
نظرات: *