پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​جلسه بهبود مستمر فرآیندها دراستان تهران تشکیل شد

تاریخ انتشار: 1396/12/20

​جلسه بهبود مستمر فرآیندها دراستان تهران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران به منظور بهبود فرآیندها فعالیت ها  و خدمات انجام گرفته جلسه ای با هدف بهبود مستمر فرآیندها در راستای توسعه دولت الکترونیک هوشمند سازی اداری، افزایش کارایی دستگاه وافزایش رضایت شهروندان با حضور مدیران کل منطقه یک استان در سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران تشکیل گردید .

فاطمه قدیمی رئیس اداره برنامه وبودجه  با اعلام مطلب فوق گفت : با توجه به موضوع ادغام حوزه راهداری در سطح ادارات کل و افزایش تعداد کارکنان و همچنین وسعت یافتن دامنه فعالیت نیاز به مستند سازی فعالیت ها و فرآیندها بسیار ضروری می باشد که این امر منجر به توسعه همه جانبه سازمان میگردد.

قدیمی در ادامه گفت :اصلاح فرآیندها نقش بسیار زیادی در بهبود رضایت شهروندان دولت دارد که این اصلاح نیاز به کمک گیری از توانمندسازها در حوزه های مختلف از جمله حوزه فناوری اطلاعات، منابع انسانی و......که درنهایت بهبود آنها باعث کاهش قیمت تمام شده خدمات و کاهش زمان انجام آنها میگردد .

رئیس اداره برنامه و بودجه گفت :بهینه سازی فرآیندها در سطح سازمان به دوبخش تقسیم میگردد که بخش اول بررسی و آسیب های فرآیندهای موجود وبخش دوم ترازیابی می باشد 

قدیمی درپایان خاطرنشان کرد : بهبود مستمر فرآیندها در نهایت باعث افزایش بهره وری درون سازمانی و افزایش رضایت مندی ذینفعان را به همراه دارد که این دو امر باعث تعالی سازمان میگردد .

​تهیه و تنظیم :معصومه آقایی 


مشخصات:
نظرات: *