پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
اولین جلسه رسیدگی به تحلفات شرکتهای حمل ونقل بین المللی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1396/12/12

​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  اعلام کرد: به 18 مورد تخلف ، شرکتهای حمل ونقل  بین المللی در این استان رسیدگی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وئحمل ونقل جاده ای استان تهران مهندس نصراله نژاد افزود: اولین جلسه کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی به تخلف شرکتهای حمل ونقل بین المللی  برگزار گردید     

به گفته وی، به 18پرونده تخلف شرکتهای حمل ونقل بین المللی ، در کمیسیون ماده 12 مورد بررسی و صدور رای قرار گرفت.          

مهندس نصراله نژاد خاطرنشان کرد: ارتقای ارائه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات این اداره کل در بخش بین المللی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و کمیسیون ماده  12 به منظور کاهش تخلف شرکت های  بین المللی برگزار می شود.

این مقام مسئول افزود:در همین خصوص  رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل بین المللی در کمیسیون ماده 12 به تعداد 18فقره پرونده رسیدگی  ،که از این تعداد 12فقره منجر به صدور تذکر کتبی ؛ 3 فقره هم به علت محرزنشدن تخلف تبرئه و 3فقره نیز منجر به صدور جریمه بوده  است .

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران در ارتباط با تخلفات انجام شده توسط شرکتها حمل ونقل بین المللی خاطرنشان کرد: مواردی از قبیل عدم رعایت قوانین حمل بار ترافیکی ،عدم رعایت حمل مناسب بار ،مغایرت بار بارگیر ،عدم دریافت پروانه ترافیکی ،صدور CMR برای ناوگان فاقد معاینه فنی از عمده تخلفات این شرکتها بوده است .

تهیه و تنظیم :معصومه آقایی


مشخصات:
نظرات: *