پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​رسیدگی به تخلفات 16شرکت حمل ونقل کالای استان تهران

تاریخ انتشار: 1396/11/21

رسیدگی به تخلفات 16شرکت حمل ونقل کالای استان تهران

تخلفات16 شرکت و مؤسسه حمل و نقل جاده‌ای کالا در کمیسیون ماده 12 استانی در محل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران  مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران  تخلفات 16 شرکت حمل و نقل جاده‌ای کالا در کمیسیون ماده 12 استانی رسیدگی شد.
مهندس نصراله نژاد مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: عدم رعایت مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، عدم پرداخت حقوق دولت، صدور بارنامه برای رانندگان فاقد صلاحیت بوده‌اند از جمله تخلفات عمده این شرکت‌ها است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران در ادامه گفت :در پنجاه ونهمین جلسه کمیسیون ماده 12رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقل کالا  تصمیمات مأخوذه برای این 16 شرکت رای برائت ،جریمه نقدی وتذکرکتبی بوده است.   
بنابراین گزارش، درسالجاری به 272مورد تخلفات موضوع ماده 12شرکتهای حمل ونقل رسیدگی شد که موجب نظارت بیشتر شرکتها بر امورات حمل ونقل گردیده است​

تهیه و تنظیم :معصومه آقایی مشخصات:
نظرات: *