پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ کاهش6/5درصدی تلفات و تصادفات جاده ای در استان تهران

تاریخ انتشار: 1396/10/16

 کاهش6/5درصدی  تلفات و تصادفات جاده ای در استان تهران

کاهش6/5درصدی  تلفات ناشی از تصادفات رانندگی درراه های برون شهری و روستایی در هشت  ماه اول سال جاری نسبت  به مدت مشابه سال قبل،
به گزارش روابط عمومی اداره کل مهندس نصراله نژاد  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  ضمن اعلام این خبر افزود: توجه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، و تلاش و برنامه های اجرا شده توسط دستگاه های دست اندرکار ایمنی سفر، منجر به کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی در استان تهران  شده است.

نصراله نژاد  روند نزولی کاهش تصادفات و تلفات جادهای را مثبت ارزیابی کرد و این عملکرد را مرهون همکاری خوب دستگاههای دخیل در امرارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان دانست و گفت: پلیسراه، راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاههای امدادی نظیر اورژانس و هلالاحمر در این راستا همکاری خوبی داشتند.

وی با اشاره به اینکه ما نیازمندتغییر ساختار مدیریت جاده‌ها از مکانیکی به هوشمندهستیم گفت  :: افزایش تجهیزات حمل ونقل هوشمند جاده ای از جمله اقدامات و برنامه ریزیهای این اداره کل  جهت ارتقای ایمنی در محورهای مواصلاتی استان می باشد

این مقام مسئول  با بیان اینکه رعایت مسائل ایمنی باید به گفتمان رایج اجتماعی و در بین خانوادهها تبدیل شود، تصریح کرد: اصلیترین نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد تغییر رفتار مردم و فرهنگ سازی است وبیشترین گروه آسیبپذیر را عابرین پیاده و موتورسواران تشکیل میدهند، که دراین راستا توزیع بیش از 2000 کلاه ایمنی و بسته آموزشی، نصب شبرنگ و برگزاری 17 همایش ارتقای ایمنی موتورسواران در شهرستان های استان صورت گرفته است .

اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها در بیش از 25 مدرسه در دو بخش ایمن سازی فیزیکی و آموزش دانش آموزان از دیگر برنامه های این اداره کل می باشد .

مهندس نصراله نژاد، همچنین ایمن سازی و آرام سازی مدیریت سرعت در41نقطه از راههای پرحادثه  و نصب10دستگاه  پل های عابر پیاده را نیز از دیگر برنامه های ایمنی استان ذکر کرد.​


مشخصات:
نظرات: *