پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​رسیدگی به 400فقره پرونده تخلفات حمل ونقل جاده ای در استان تهران

تاریخ انتشار: 1396/10/16

​رسیدگی به 400فقره پرونده تخلفات حمل ونقل جاده ای  در استان تهران

درراستای تشکیل کمیسیونهای ماده11 و 12 اداره کل در9ماهه سالجاری تعداد 400فقره پرونده مطرح ورای صادرگردید . 

مهندس نصراله نژاد در گفت و گو با گزارشگر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران افزود: با هدف کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل و نقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه طی جلسات کمیسیون های ماده 11و  12 استان به تخلفات رانندگان  شرکت های تعاونی و خصوصی  رسیدگی می شود.

وی یادآوری کرد: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون 330 مورد تخلفات شرکت ها و موسسه ها حمل و نقلی و70مورد تخلف رانندگان حمل ونقل جاده ای درسطح استان تهران رسیدگی واحکام متناسب صادر شد.

مدیرکل حمل و نقل وپایانه های استان تهران  ادامه داد: از این تعداد تخلف ها،257 مورد مربوط به شرکت های حمل و نقل کالا و73.مورد مربوط به شرکت های حمل و نقل مسافری بوده  است.

ین مقام مسئول افزود:در همین خصوص  رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای استان در کمیسیون ماده 12 آیین نامه تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از ابتدای سال جاری به تعداد 167فقره پرونده ،که از این تعداد 42 فقره منجر به صدور تذکر کتبی ؛ 17فقره هم به علت محرزنشدن تخلف تبرئه و 100 فقره نیز منجر به صدور جریمه و8فقره مربوط به تعطیلی شرکتها بوده  است .که با  نظارت های مستمر بر شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده ای شاهد کاهش تخلفات حمل و نقلی به خصوص در بخش حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر بوده ایم.

نصراله نژاد  با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسه های حمل و نقل جاده ای برون شهری و کمیسیون ماده 11 برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل ونقل جاده ای برگزار می شود افزود: عمده تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا شامل صدور بارنامه خارج از حوزه فعالیت، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل و تجهیزات ایمنی، صدوربارنامه دارای مغایرت ، استفاده غیرمجاز از کارت هوشمند سایر رانندگان و....... بوده است.


وی اظهار کرد: مواردی شامل عدم رعایت بغل نویسی ، استفاده نکردن از لباس فرم، رعایت نکردن نحوه سوار و پیاده کردن مسافر همچنین نبود قرارداد همکاری از جمله موارد تخلف های شرکت های حمل ونقل مسافر بوده است که در جلسه های کمیسیون ماده 12به آنها رسیدگی و احکام مربوطه صادر شده است.

این مقام مسئول  در ارتباط با تخلفات انجام شده توسط رانندگان بخش حمل ونقل مسافر نیز خاطرنشان کرد: مواردی از قبیل نرساندن مسافرین به مقصد، توزیع نکردن پذیرایی، نصب نکردن برچسب توشه و ارائه نکردن خدمات مناسب عمده تخلفات رانندگان بخش حمل ونقل مسافر بوده است که به تناسب تخلفات ارتکابی، احکامی مبنی بر محرومیت از رانندگی در بخش حمل و نقل جاده ای از یک ماه تا سه ماه صادر و اجرا شده است.

وی درخاتمه  افزود: ایجاد آرامش، به‌ویژه در بخش‌های حمل و نقل مسافر و کالای همراه از دغدغه‌های مهم و اساسی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به شمار می‌رود و کاهش تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی می‌تواند نقش اساسی در تحقق این امر داشته باشد. 

  


مشخصات:
نظرات: *