پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ آغاز بهره برداری از دومجتمع خدماتی رفاهی

تاریخ انتشار: 1396/09/05

​      آغاز بهره برداری از دومجتمع خدماتی رفاهی 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران امیر مهر آرا رئیس اداره نگهداری راه ها گفت : طی 4ماه گذشته اقدامات لازم جهت احداث و روکش رمپ های ورودی و خروجی 2مجتمع خوش رکاب در حوزه   شهرستان ری و مجتمع جهان ساز شهریار (مهستان )در حوزه شهرستان رباط کریم انجام گردید .

مهر آرا ادامه داد :اعتبار تخصیص یافته برای این منظور 4میلیارد و 280میلیون ریال بوده است که طی این عملیات در سطحی بالغ بر 8هزار و 500متر مربع زیرسازی و روسازی به انجام رسیده است .

با عنایت با اینکه احداث رمپ ها از جمله پیش نیازهای اصلی راه اندازی و بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی است ،به تبع این اقدام اخیر در طی ماههای گذشته امکان صدور مجوز وبهره برداری از 2مجتمع یادشده فراهم گردید .

رئیس اداره نگهداری راه ها  خاطرنشان ساخت :مجتمع های خدماتی رفاهی به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت استراحت رانندگان و ارتقای سطح هوشیاری آنها در حین رانندگی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و توسعه آنها در سطح استان ،کشور از جمله اهداف مهم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان محسوب می گردد .

   
مشخصات:
نظرات: *