پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه کن و سولقان

تاریخ انتشار: 1396/09/05

​ تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه کن و سولقان
 بخشی از حریم محورهای کن و سولقان توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تهران آزاد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران عباس آقابالازاده رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تهران با اعلام این خبر گفت : به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده محور امام زاده داود(ع) حدود هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز رفع اثر و حریم راه آزاد سازی گردید.
 وی افزود: متاسفانه برخی اشخاص بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی مبادرت به ساخت و ساز غیرقانونی در این محدوده می نمایند که در این راستا اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تهران با استناد مواد 6  و 17 اصلاحیه قانون ایمنی راهها پس از اخذ دستورات قضایی آثار تجاوز به حریم راه ها را رفع و حریم راهها آزادسازی می کند.
 وی در ادامه افزود: با توجه به مشاهده تکمیل بنای غیر مجاز احداثی سال 94 در محدوده امامزاده داود(ع)( بعد از سولقان) صورت گرفت که طی آن، یک ساختمان در حریم راه، بعد از اخذ دستور قضایی وبا حضور نمایندگان محترم دادستان رفع اثر گردید.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تهران در ادامه گفت:گروه گشت راهداری و کارکنان این اداره با گشت های مستمر در محورهای مواصلاتی شهرستان موارد تجاوز به حریم راهها را شناسایی کرده ودر اسرع وقت نسبت به رفع آنها از طریق مراجع قانونی اقدام می کنند. وی با تاکید بر اینکه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها یکی از عوامل ترافیک و ناامنی در جاده ها است گفت: ساخت وساز غیر مجاز در حریم راه ها پیامدهای ناگوار ترافیکی و نا امنی را در سطح محورها به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه با ساخت و ساز های غیر مجاز قاطعانه برخورد می شود ، اظهار داشت :تخریب ساخت وساز های غیر مجاز ، برچیدن تابلوها و بنرهای غیر مجاز و همچنین جلوگیری از حفاری های غیر مجاز اقداماتی است که در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تهران انجام گرفته.
وی تصریح کرد: ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها به معنای استقبال از حوادث ناگوار ترافیکی در محورهای شهرستان است که این امر در ابعاد وسیع تر مانعی بزرگ برای توسعه راهها به شمار می آید.
وی در پایان صیانت از حریم راه ها به منظور توسعه آتی راه و حفظ سرمایه ملی را از نیازمند عزم ملی و همراهی تمام هموطنان دانست.مشخصات:
نظرات: *