پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
برگزاری جلسه توجیهی سامانه تدارکات و الکترونیکی دولت (ستاد)

تاریخ انتشار: 1396/08/15

برگزاری جلسه توجیهی سامانه تدارکات و الکترونیکی دولت (ستاد)

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ازبرگزاری جلسه توجیهی  استقرار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )در این اداره خبر داد.

سید سعید محمدی مدیرحراست اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران  در این خصوص اظهار داشت : در راستای سیاست های کلی ، ایجاد شفافیت مالی، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی بزودی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در این اداره کل  استقرار و آموزشهای مقدماتی به منظور بهره برداری از سامانه صورت خواهد گرفت .

وی افزود کلیه معاملات خرد و کلان اداره کل اعم از خرید، مناقصه و مزایده با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه setadiran.ir صورت خواهد گرفت.

محمدی ادامه داد :کلیه دستگاههای دولتی موظفند بعد از ابلاغ بخشنامه  معاون اول محترم ریاست جمهوری  نسبت به برگزاری کلیه مناقصات ،مزایده  و خریدها دراین سامانه اقدام نمایند همچنین این سامانه تحت نظارت  دستگاههای نظارتی شامل دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی و وزارت امور اقتصاد و دارایی  می باشد .
مشخصات:
نظرات: *