پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ بهسازی، ایمن سازی و پاکسازی محورهای شهرستان شمیرانات

تاریخ انتشار: 1396/06/21

​ بهسازی، ایمن سازی و پاکسازی محورهای شهرستان شمیرانات
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران حسین آقایی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شمیرانات از ایمن سازی و پاکسازی محور تلو، ایرا علایین، پور زند و سد لتیان خبر داد.
آقایی گفت: ایمن سازی محور تلو با نصب 375 عدد بازتاب چشم گربه ای صورت پذیرفته که وجود این علائم در نقاط حادثه خیز به رانندگان در باب محدوده ها و خطرها هشدار داده و همچنین به دلیل قابلیت انعکاس نور در تمام مسیر، تفکیک ها و حاشیه ها را رد زنی و می تواند راهنمایی عالی ایمنی برای کاربران باشد.
وی اظهار داشت: بهسازی کلیه محورهای روستایی شهرستان شمیرانات به طول 117 کیلومتر با اجرای خط کشی سرد صورت پذیرفته و همچنین در محورهای گردنه قوچک و محور طلاییه با اجرای 10 کیلومتر خط کشی گرم هدایت ترافیکی بطور مثمر ثمری اجرا گردیده است.
وی در ادامه افزود: محور روستایی ایرا علایین بازگشایی و ریزش برداری آن به اتمام رسید همچنین در بخشهایی رفت و آمد برای کاربران دارای ایراداتی بود که با شانه سازی و تسطیح شانه این نواقص رفع و هدایت ترافیکی روان و سهولت تردد برای کاربران ممکن گردید.
لازم به ذکر است: بازتاب چشم گربه ای نمونه ای عالی از تجهیزات ترافیکیست که با بدنه ای که نقش برجسته روی سطح آسفالت ایفا می کند و با استفاده از قوانین انعکاس نور، مواد اولیه ی مقاوم و کنش های فیزیکی موجب هدایت کاربران جاده ای در طول مسیر می باشد.
مشخصات:
نظرات: *