پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
بازدید سرزده مدیر کل و ریاست انجمن صنفی شرکتهای کالا از پایانه بار تهران

تاریخ انتشار: 1396/06/05

    بازدید سرزده مدیر کل و ریاست انجمن صنفی شرکتهای کالا از پایانه بار تهران 

 جلسه ای  باحضور مدیر کل و معاون حمل ونقل و احمدی زاده رییس انجمن  صنفی شرکتهای حمل ونقل کالا  در پایانه بار تهران برگزار گردید 

در این بازدید و نشست که در راستای نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل ونقل کالا تشکیل شده بود ، ضمن بازدیدازغرف  حمل و نقلی و نحوه فعالیت وبررسی بارنامه های صادره   وبا رصد مستقیم مدیر کل و معاون حمل ونقل مبنی برنرخ کمیسیون اخذ شده و همچنین درج کامل اطلاعات در سیستم بارنامه ارشادات و تذکرات لازم به شرکتهای حمل ونقل کالا  اعلام شد

حسین پرویزی سرپرست  اداره کالا گفت :با توجه به اقدامات گسترده و با راهبری مدیر کل استان درخصوص نحوه فعالیت شرکتها، برگزاری کمیسیونهای ماده دوازده  و کنترل وسیع، شکایات رانندگان به حداقل کاهش یافته که رضایتمندی نسبی رانندگان را در پیش داشته است .

حسین پرویزی افزود :در ادامه همین نشست جلسه جداگانه در پایانه بار در خصوص مشکلات وموضوعات مرتبط با نگهداری پایانه برگزار و پس ازقرائت گزارش آقای قاسمی ریاست پایانه بار تهران دستورات لازم از طرف مدیرکل به پیمانکار بهره بردار وانجمن صنفی جهت تسریع در بهبود وضعیت نگهداری و خدمات رسانی مطلوبتر صادر و صورتجلسه ای دراین همین مورد صادر گردید .

گفتنی است مقرر شد بازدیدها مرتب و ماهیانه با حضور اعضاء فوق ادامه داشته باشد و روند نظارت نیز تقویت شود
مشخصات:
نظرات: *