پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​عملکرد ستاد اقامه نماز اداره کل شایسته تقدیر ویژه شد

تاریخ انتشار: 1396/05/23

​عملکرد ستاد اقامه نماز اداره کل شایسته تقدیر ویژه شد

ستاد اقامه نماز استان تهران  پس از ارزیابی فعالیت های ستاد اقامه نماز دستگاه ها و سازمان های استان ،عملکرد اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهر ان را در ردیف دستگاه های شایسته تقدیر ویژه دانست .

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان باتوجه به بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های استان در راستای برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز توسط هیت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان، ستاد اقامه نماز اداره کل موفق به کسب عنوان "شایسته تقدیر ویژه" گشت.

این گزارش می افزاید ::« مستندات ارسالی این  دستگاه براساس مفاد مندرج در نظام جامع برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ نمازمورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن منجر به کسب عنوان شایسته تقدیر ویژه درسال 95 شده است » . 

بنا بر این گزارش با تاکید بر اهمیت و جایگاه نماز و اثرات آن بر روی مسائل اداره کل  راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران در حد توان و اختیارات خود در راستای توسعه و ترویج بسترهای اقامه نماز و بهره مندی جامعه از اثرات آن نیز تلاش نموده است.

گفتنی است معیارهای اصلی مورد بررسی در نظام جامع ارزیابی ؛ مدیریت ، خط مشی و راهبرد ، مدیریت منابع انسانی  ، همکاری ها با ستاد ،از جمله معیارهای این رتبه بندی است .
مشخصات:
نظرات: *