پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راه های حوزه استحفاظی شهرستان فیروزکوه

تاریخ انتشار: 1396/04/17

​تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راه های حوزه استحفاظی شهرستان فیروزکوه

شورش احمدی خطیر رئیس اداره راهداری و حمل و جاده ای فیروزکوه گفت : علیرغم اینکه انجام هرگونه عملیات نظیر دیوارکشی ، ساخت و ساز و ایجاد تأسیسات در حریم قانونی راه و شعاع یکصد متری پس از آن بر اساس قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها بدون اخذ مجوز از این اداره ممنوع است ، متأسفانه برخی اشخاص حقيقي و حقوقي بدون هماهنگی مبادرت به ساخت و ساز غیر قانونی در این محدوده می نمایند که در این راستا اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فیروزکوه به استناد مواد 6 ،7 و 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن پس از اخذ دستورات قضایی نسبت به رفع آثار تجاوز به حریم راه ها اقدام نموده است.
وی با اشاره به اینکه رعایت حریم قانونی راه برای کلیه محورهای اصلی ، فرعی و روستایی الزامی می باشد ، افزود : چنانچه افراد بدون هماهنگی و کسب موافقت از این اداره اقدام به ساخت و ساز و ایجاد تأسیسات در حریم قانونی راه و شعاع یکصد متری پس از آن اقدام کنند ، عوامل راهداری بر اساس قوانین مذکور و با هماهنگی مراجع قضایی و نیروی انتظامی نسبت به تخریب تأسیسات و ساختمانهای احداث شده و رفع کلیه آثار تجاوز به حریم راه اقدام خواهند نمود.
در همین راستا روز گذشته اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه پس از اخذ دستورات قضایی و با هماهنگی کلانتری شهرستان نسبت به پاکسازی و تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در مجاورت بزرگراه تهران-فیروزکوه محدوده منطقه لاسم چشمه اقدام نمود.
همچنین احمدی خطیر گفت: پاکسازی و رفع تجاوزات به حریم در حاشیه دیگر راه های این شهرستان اعم از راه های اصلی، فرعی و روستایی در دستور کار این اداره قرار دارد و در روزهای آتی نسبت به اجرای دیگر احکام قضایی اقدام خواهد شد.مشخصات:
نظرات: *