پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راه عوارضی تهران –قم تخریب شد

تاریخ انتشار: 1396/03/10

​ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راه عوارضی تهران –قم  تخریب شد

روابط‌عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران سرپرست اداره رهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری از تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز و متجاوز به حریم راه ها که موجب بروز حوادث و سوانح جاده ای می شوند خبرداد. 

فرشاد اسکندری اظهارداشت:به استناد مواد 6 و 17 قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن، مصوب سال 1379 هرگونه ساخت و ساز در حریم راه ها که موجب بروز حوادث و سوانح جاده ای می شود، تخریب می گردد.

 وی افزود:در این راستا از سال گذشته با حکم قضایی از دادستانی شهرستان نسبت به تخریب وقلع وقمع ساخت وسازهای غیرمجازو متجاوز و ازادسازی حریم این اداره اقدام نموده است . 

سرپرست اداره رهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری تصریح کرد:در آخرین مورد از برخورد با متخلفین درطی روز گذشته  همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی و سایر ارگانهای ذیصلاح نسبت به تخریب بخشی از دامداری واقع در حریم راه به مساحت 20000متر مربع همراه با مجتمع تجاری و یک رستوران تخریب و پلمپ گردید .

مشخصات:
نظرات: *