پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ انجام عملیات خط کشی در شهرستان دماوند

تاریخ انتشار: 1396/02/31

​                                        انجام عملیات خط کشی در شهرستان دماوند 

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  شورش احمدی خطیرمسئول اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دماوند در خصوص اجرای عملیات خط کشی گفت: هدف ازانجام عملیات خط کشی درسطح جاده ها ،فراهم آوردن محوری قابل رویت درطول شبانه روزوتسهیل درامرعبورومروررانندگان و همچنین نظم بخشیدن و هدایت ترافیک عبوری دراین محورهاست وبه همین جهت اجرای اینگونه عملیات هاباجدیت دردستورکاراجرایی این اداره قراردارد.

احمدی خطیر افزود : با توجه به اینکه پیش از این اجرای عملیات روکش آسفالت شهر گیلاوند محدوده پلیس راه گیلاوند تا پل شلمبه بصورت رفت و برگشت بطول 5 کیلومتر توسط پیمانکار این اداره انجام شده بود طی هفته اخیر اجرای عملیات خط کشی محور فوق بطول 9 کیلومتر به پایان رسید.

همچنین وی از انجام عملیات لکه گیری دربرخی ازمحورهای روستایی شهرستان دماوندخبرداد.

مسئول اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دماوند بابیان این که انجام هرگونه عملیات راهداری مستلزم تخصیص هزینه میباشد،اظهارکرد:بااین وجود،این اداره درحدامکان نسبت به ترمیم ولکه گیری رویه آسفالتی محورهای روستایی شهرستان دماونداقدام نموده است. 

احمدی خطیرافزود :بااین وجودتاکنون لکه گیری وترمیم رویه آسفالتی روستاهای اوچونک،مراء،اتابک،هاشمک،صالح آبادوگرمابسردانجام پذیرفته است.
مشخصات:
نظرات: *