پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​تشديد نظارت بر عملكرد مديران فني شركتهاي حمل ونقل مسافر

تاریخ انتشار: 1395/12/25

​تشديد نظارت بر عملكرد مديران فني شركتهاي حمل ونقل مسافر

در آستانه سفرهاي نوروزي از تمامي مديران پايانه هاي مسافربري استان تهران بازديد مي شود 

ميرمحمدعبدالهي ،مسئول آموزش بخش حمل ونقل با بيان اين مطلب گفت :با توجه به برگزاري طرح جابه جايي مسافران نوروزي از 25اسفند ماه95 لغايت 15فروردين 96و با عنايت به سهم حمل ونقل عمومي بين شهري در جابجايي مسافر در قالب طرح تشديد نظارت عملكرد مديران فني شركت هاي حمل ونقل مسافر از عملكرد اين مديران در تمامي پايانه هاي مسافربري و همچنين در جاده ها بازديد بعمل آمد كه تا پايان طرح نوروزي ادامه دارد 

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران مسئول آموزش بخش حمل ونقل با اشاره به آموزش 14نفر از كارشناسان ادارات تابعه راهداري و حمل ونقل جاده اي شهرستانهاي  استان تهران درخصوص نحوه بازديد فني و ايمني خودروهاي عمومي مسافر گفت :در كنار نيروهاي ايمني و ترافيك ،نيروهاي ادارات شهرستانهاي استان نيز دراين طرح مشاركت دارند تا با تشديد نظارت ،موجب ارتقاي ايمني بخش حمل ونقل مسافر شده و سفري ايمن با آرامش خاطر را براي هموطنان در عيد به همراه داشته باشيم 

عبدالهي همچنين به برگزاري طرح سه روزه کنترل نظارتی کریدوری ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور اشاره نمود و افزود :دراين طرح نيروهاي آموزش ديده ادارات تابعه راهداري شهرستانهاي استان به صورت شبانه روزي در چهار محور اصلي پرتردد ناوگان عمومي مسافر استان تهران اجرا شد .

وي در ادامه گفت :بيش از 1100دستگاه اتوبوس مسافربري بازديد فني بعمل آمد و تداركات لازم به رانندگان داده شد و پرونده هاي برخي از آنان به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد شد
مشخصات:
نظرات: *