پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​طرح ضربتي کنترل نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای

تاریخ انتشار: 1395/12/16

​طرح ضربتي  کنترل نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران ، از اجرای طرح ضربتي کنترل نظارت بر تردد ناوگان های عمومی در 5محور استان تهران خبرداد.

مهندس نصراله نژاد ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران گفت: طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی با همكاري سازمان حمل ونقل و پليس راهور خصوص آمادگي جهت طرح نوروزي در 5سطح از  محورهای استان به افزايش ايمني ناوگان عمومي درسفرهاي نوروزي سال اجرا می شود. 

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اين اداره كل نظارت بر اجراي صحيح قوانين حاكم بر بخش حمل و نقل عمومي جاده اي است، افزود: این طرح در جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم و دولت اجرا و به دنبال توسعه و بهبود وضعیت حمل و نقل جاده ای استان با مشاركت فرماندهي پليس راهور ناجا و دفتر ايمني و ترافيك و دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور و ادارات راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران و قزوين از تاريخ 17/12/95به مدت 3روز در 5پاسگاه پليس راه اجرا مي گردد .

مهندس نصراله نژاد تصریح کرد: دراين طرح تيمهاي مشترك پليس راه و سازمان راهداري به بازرسي ايمني ناوگان حمل ونقل عمويم جاده اي با هدف افزايش ايمين اين ناوگانها در طرح سفرهاي نوروزي اقدام مي نمايند.

 ​مشخصات:
نظرات: *