پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
اولین کارگاه آموزشی بین المللی حمل و نقل جاده ای برگزار شد

تاریخ انتشار: 1395/11/12

 

​برای اولین بار برگزار گردید

اولین  کارگاه آموزشی بین المللی حمل و نقل جاده ای برگزار شد

به گزارش روابط  عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران اولین کارگاه آموزش بین المللی ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای با حضوراساتید بین المللی ومدیران اجرایی متولی ایمنی حمل ونقل  جاده ای و مدیران ستادی و استانی سازمان  راهداری وحمل ونقل جاده ای در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار گردید.

دراین همایش مهندس نصراله نژاد ضمن خوش آمدگویی به حا ضرین هدف از برگزاری این  کارگاه را کمک به بحث ارتقای  ایمنی  عنوان کرد و گفت :این کارگاه به مدت 3روز از 12 لغایت 14بهمن ماه سالجاری بارویکرد مدیریت ایمنی راهها ,قدامات پس تصادفات , تردد درراههای ایمن تر ,تردد در راههای ایمن تر و وسایل نقلیه  ایمن  با حضور مدیران ستادی و استانی و کارشناسان برگزار میشود.

درادامه مهندس هدایتی مدیر کل   ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان هدف گذاریهای صورت گرفته در کاهش تلفات و حوادث در برنامه ششم توسعه گفت :  

درطول برنامه پنجم توسعه 6تا 5/6 درصد کاهش تلفات داشتیم که هدفمان کاهش 10درصدبوده است ولی با توجه به کمبود مالی این درصد رقم بزرگی است .

وی خاطر نشان کرد ما بایدتلاش کنیم با تغییر فرایندها و نگاه به موضوع ایمنی  این شرایط و تکلیف قانونی را در برنامه ششم توسعه محقق کنیم .

مهندس هدایتی در ادامه گفت :امروزه در دنیا حدود 90%از تلفات و حوادث جاده ای در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد بنابراین ارتقای سیستم ایمنی حمل و نقل دراین کشورها می تواند نقش تاثیرگذاری در کاهش تلفات ایفا کند.

وی با اشاره به مثلث تصادفات "انسان ,راه و خودرو"گفت:نقش انسان دراین میان بسیار پر رنگ است ولی انسان جایز الخطاست و میتواند خطا کند ,بنابراین خودرو  و جاده را باید طوری ایمن کرد که در صورت خطای انسان تلفات انسانی به حداقل برسد .

درپایان وی افزود :اگر ما نگاهی ویژه و کاربردی به تجربه خوب دنیا داشته باشیم میتوانیم به نوعی الگوبرداری کرده و با پیاده سازی و تغییر رویکرد حمل و نقل و انتقال دانش فنی روزدنیا با برگزاری چنین دوره هایی شاهد ارتقای ایمنی حمل و نقل در سالهای آتی باشیم 
مشخصات:
نظرات: *