پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​جلسه تعامل و هم انديشي مدير كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران با انجمن بوژي داران

تاریخ انتشار: 1395/10/20


جلسه تعامل و هم انديشي مدير كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران با انجمن بوژي داران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومي راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران  مهندس نصراله نژاد دراين جلسه با تاكيد بر ارتباط بيشتر صنوف حمل ونقل با اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران گفت :سياست ما براين است تا در چارچوب قانون از صنوف در حوزه ي حمل ونقل دفاع كنيم چون معتقديم كمك و همكاري به اين صنوف در نهايت سبب حمايت از سرمايه هاي ملي ميشود .

وي با تاكيد بر حفظ ابنيه هاي راه و پلهاي جاده هاي استان تهران افزود :پلها جز سرمايه هاي ملي هستند و ما براي حفظ و نگهداري ابنيه راه و پلها تمام تلاشمان را انجام ميدهيم به همين دليل گذر بار چهل و پنج تن به بالا با توجه به طراحی ها اجازه عبور از پلهای بزرگ را نداشته و باید از طریق کنارگذرها عبور کنند. .

وي خاطرنشان كرد خواست وتلاش ما براين است تا با تمامي صنوف و همچنين صنف شما نهايت همكاري و هماهنگي را داشته باشيم ولي اين بدين معني نيست كه براي انجام کارها قوانين را زير پا بگذاريم .

نصراله نژاد با اشاره به اينكه اگر بتوانيم در هر مساله حول محور قانون رفتار كنيم ،تمامي موارد بدرستي پيش ميرود افزود :بسياري از مشكلات ما در حوزه ي حريم راه بالاخص حريم راههاي فرعي است كه خوشبختانه به لطف ادغام حوزه ي راهداري و حمل ونقل مقرر شد در سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي حوزه اي به نام اداره كل راههاي غيرشرياني (فرعي ) تشكيل گردد كه اميد ميرود با تشكيل اين حوزه حريم راههاي فرعي بيش از گذشته حفظ گردد .
مشخصات:
نظرات: *