پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ نشست خطرات احتمالی لرزه ای و فرو نشست ابنیه های راههای استان تهران

تاریخ انتشار: 1395/10/18

 نشست خطرات احتمالی لرزه ای و فرو نشست ابنیه های راههای استان تهران

جلسه بررسی خطرات لرزه ای و احتمالی فرو نشست ابنیه های راههای استان تهران با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران و رئیس پژوهشکده ساختمان مسکن و رئیس بخش زلزله مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران در این نشست مهندس نصراله نژاد با تاکید بر تهیه نقشه های پهنه بندی و ریزه بندی در استان تهران و لزوم مطالعه برای پلها و ابنیه راهها و همچنین تشخیص و پیش بینی محل ریزشهای ناگهانی در محورهای کوهستانی بر اثر زلزله گفت: ابنیه های راه و همچنین پلها به خصوص در محورهای جنوب استان تهران دچار صدمات شده است. از مهمترین عوامل آسیب به این پلها همین نشست زمین می باشد که در صورت تداوم این روند صدمات جبران ناپذیری وارد می نماید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران در ادامه به مطالعه پلهای بالای 10 متر اشاره کرد و بر عضویت دائمی در کارگروه  سیل و شریانهای حیاتی به منظور رفع خطرات احتمالی تاکید نمود.

در ادامه دکتر بیت الهی رئیس پژوهشکده ساختمان مسکن و رئیس بخش زلزله مسکن با تبیین خطرات فرو نشست زمین در سالهای اخیر در برخی مناطق استان تهران گفت: بحث فرو نشست زمین  در جنوب استان تهران بسیار جدی است این موضوع به ابنیه ها پلها و جاده های استان صدمات جبران ناپذیری وارد می کند.

وی ادامه داد: باید پیشگیری هایی به منظور جلوگیری از فرو نشست زمین در مناطق مختلف تهران اندیشیده و اجرایی گردد.

بیت الهی در ادامه به وجود گسلهای مختلف در استان تهران اشاره کرد و خواستار توجه بیشتری دستگاههای متولی و تشکیل کارگروههای مشترک به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی به ابنیه های استان شد.
مشخصات:
نظرات: *