پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​حمايت مهندس نصراله نژاد از ساخت بزرگترين پايانه كالا در خاورميانه

تاریخ انتشار: 1395/10/07

​حمايت مهندس نصراله نژاد از ساخت بزرگترين پايانه كالا در خاورميانه

مدير كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران به همراه معاون حمل ونقل و رئيس هیئت مدیره شرکت شهرک حمل ونقل مؤسسات باربری تهران از سایت شرکت شهرک ، واقع در کیلومتر25 جاده قدیم تهران -قم بازدید بعمل آوردند . `

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان تهران در اين بازيد مهندس نصراله نژاد به همراه احمدي زاده برخي مشكلات ازسايت همانند زمان طولاني درساخت پل روگذر و رمپ های ورودی وخروجی شهرک حمل ونقل و درخواست تأمین بودجه به منظور آسفالت پل موصوف و همچنین درخواست تعهد ارائه کامیون های ملکی از مالکین قطعات ساخته شده جهت صدور مجوز فعالیت در مجموعه شهرک مطلع شدند.

 همچنين مهندس نصراله نژاد ضمن استقبال از ساخت و ساز مجموعه عظیم بزرگترین پایانه کالا در خاورمیانه تحت عنوان «شهرک حمل ونقل مؤسسات باربری تهران» ابراز امیدواری نمود كه با هماهنگی لازم و درخواست کتبی ازجانب شرکت شهرک دراین زمینه همکاری و مساعدت های لازم از جانب اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران بعمل خواهد آمد.
مشخصات:
نظرات: *