پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
تشكيل جلسه ستاد ساماندهي، پيشگيري و مقابله با ساخت و ساز غير مجاز در فرمانداري شهرستان پيشوا

تاریخ انتشار: 1395/08/26

​                            تشكيل جلسه ستاد ساماندهي، پيشگيري و مقابله با ساخت و ساز غير مجاز در فرمانداري شهرستان پيشوا

مسئول راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان پيشوا از تشكيل جلسه ستاد ساماندهي، پيشگيري و مقابله با ساخت و ساز غير مجاز در فرمانداري شهرستان پيشوا خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان پيشوا، مهندس محمد رضا زماني در اين باره گفت :با نظر به حساسيت و فوريت اقدام در خصوص مصاديق تجاوز به حريم قانوني و نظارتي راه ها در راستاي صيانت از حريم راه ها متعاقب تأكيدات مهندس نصراله نژاد مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران و پيگيري هاي اين اداره جلسه اي با موضوع ساماندهي ، پيشگيري و مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز به منظور پيشگيري و مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز در محل فرمانداري شهرستان پيشوا تشكيل شد 

وی تصریح کرد:یکی از وظایف ذاتی این اداره حفظ و صيانت از حريم قانوني و نظارتي راه ها به منظور حفظ حقوق بیت المال می باشد که مسلماً سازمان مذکور به صورت مستمر و مجدانه با اعمال برخورد قانونی در این حوزه اهتمام می نماید.

زماني اظهارداشت :اميد است در سايه همدلي، مساعدت و تشريك مساعي جناب آقاي مهندس محمدي فرماندار محترم شهرستان و ساير نهادهاي ذيربط شاهد نيل به مطلوب باشيم
مشخصات:
نظرات: *