پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
انتصاب روساي ادارات راهداري شهرستانهاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1395/08/01

​انتصاب روساي  ادارات راهداري شهرستانهاي استان تهران

مجيد نصراله نژاد مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تهران انتصاب ومسئوليت روساي راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستانهاي تهران ،ري ،ورامين ،پرديس ،شهريار،رباط كريم ،اسلامشهر  و فيروزكوه ،دماوند ،پاكدشت ،شميرانات و پيشوا را ابلاغ نمود .

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تهران آقايان سيداحمد حسيني مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان فيروزكوه ،ياسر بوداغي مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان ورامين ،محمدعلي طلوعي مقدم مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان پرديس ،سعيد عالمي كمال پور مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان شهريار ،عباس آقابالازاده مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان تهران وفرشاد اسكندري مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان ري ،احمدبيگدلي  مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي رباط كريم ،اميدعليزاده منصف مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان   اسلامشهر،شورش احمدي خطير مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان دماوند ،حسين آقايي مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان شميرانات ،محمدرضا زماني مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان پيشوا و سعيد ملكي مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان پاكدشت منصوب شدند .

در اين حكم آورده است: 

جناب آقاي .....

نظر به سوابق وتجربيات جنابعالي به موجب اين ابلاغ به سمت "مسئول راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان ....منصوب مي شويد برنامه ريزي ونظارت بر اجراي عمليات راهداري ايمن سازي راههاي مواصلاتي وارتقاء وضعيت حمل ونقل برون شهري شهرستان وتكريم ارباب رجوع از مهمترين مواردي است كه انتظار دارد به آن اهتمام ورزيد .

اميد است با اتكال به خداوند متعال وبا هماهنگي مسئولين شهرستان بويژه فرماندار محترم درانجام وظايف محوله موفق باشيد .
مشخصات:
نظرات: *