پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​راه اندازي سيستم مكانيزه ارسال مراسلات باخانه حمل و نقل و تشكلها/اتحاديه ها صنفيبر اي اولين بار در كشور

تاریخ انتشار: 1395/06/27

​راه اندازي سيستم مكانيزه ارسال مراسلات باخانه حمل و نقل و  تشكلها/اتحاديه ها صنفيبر اي اولين بار در كشور 

    علي فرح كيش ،رييس اداره فن آوري اطلاعات و ارتباطات اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران  با بيان اين خبر كه :يكي از اهداف اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات اداره كل ، ايجاد و توسعه خدمات الكترونيكي و حذف سيستم كاغذي در راستاي توسعه دولت الكترونيكي مي باشد، در همين راستا اين اداره كل با همكاري اتحاديه ها و تشكلهاي صنفي استان   نسبت به راه اندازي سیستم مکانیزه ارسال و مراسلات نامه های اداری فی ما بین اداره کل و خانه حمل و نقل – اتحاديه شركتهاي حمل و نقل مسافر كشور- انجمن بين المللي شركتهاي حمل و نقل كالا ايران  از شهریور ماه سال اقدام نموده است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تهران فرح كيش  افزود : این طرح با هدف  تسريع در ارسال ، كاهش هزينه ها و همچنین حذف انتقال فیزیکی نامه ها در ارسال بخشنامه ها و دستور العمل های سازمانی و همچنین مکاتبات اداری طراحي و اجرا گرديده است .

لازم به ذكر است جهت اجرايي شدن اين فرايند كليه عوامل دخيل در دبيرخانه ها ي تشكلها و اتحاديه ها آموزشهاي لازم را طي دو روز گذرانده اند .
مشخصات:
نظرات: *