پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اعلام مكانهاي ثبت نام وصدور كارت هوشمند ناوگان ورانندگان وانت بار استان تهران

تاریخ انتشار: 1395/06/15

​اعلام مكانهاي ثبت نام وصدور كارت هوشمند ناوگان ورانندگان وانت بار استان تهران  

مكانهاي ثبت نام وصدور كارت هوشمند ناوگان وزچرانندگان وانت بار استان تهران اعلام شد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ئنقل جاده اي استان تهران، انجمن صنفي كارفرمايان موسسات وشركتهاي حمل ونقل كالاي برون شهري تهران وحومه مكانهاي ذيل را جهت تثبت نام وصدور كارت هوشمند ناوگان ورانندگان بار استان تهران اعلام نمود .

1-تهران ،كيلومتر22جاده تهران – ساوه،پايانه بار تهران 

2-تهران ،خيابان انقلاب ،خيابان بهر جنوبي كوچه سمنان پلاك 31طبقه دوم 

3-تهران ،خيابان انقلاب ،ميدان فردوسي ابتداي خيابان ايرانشهر جنوبي پلاك 16طبقه دوم .

4-تهران ،خيابان سپهبد قرني ،خيابان سميه پلاك 214طبقه سوم .
مشخصات:
نظرات: *