پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اعلام ضوابط ومقررات جديد تاسيس شركت هاي حمل نقل مسافر

تاریخ انتشار: 1395/05/17

​اعلام ضوابط ومقررات جديد تاسيس شركت هاي حمل نقل مسافر

جلسه تشريح وتوضيح ضوابط ومقررات جديد تاسيس شركت هاي حمل نقل مسافر و ضوابط مربوط به ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 31 و32  قانون تخلفات رانندگي ، در محل سالن كنفرانس پايانه مسافري غرب تهران با حضور رئيس اداره مسافر ومديران شركتهاي مسافربري  تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران دراين جلسه تذكرات لازم درخصوص قاچاق كالا وارز وموارد ابلاغي به كليه شركتهاي مسافري معمول گرديد.

درابتدا ي جلسه حسن  عبدالملكي (معاون محترم حمل ونقل استان  )پس از خير مقدم به حاضرين تغييرات بوجود آمده در ضوابط ومقررات جديد تأسيس وبهره برداري از شركتهاي حمل ونقل مسافر  وهمچنين ضوابط ومقررات مربوط به ماده 9 آيين نامه اجرايي را  براي حضارتوضيح وتشريح  نمود 

وي با اشاره به اعلام ضوابط تاسيس و بهره برداري شركتهاي حمل و نقل مسافربري بين شهري، گفت: رويكرد هاي اصلي در تدوين ضوابط مذكور مبتني بر توسعه شبكه شركتهاي مسافربري، ارتقاءسطح خدمات، افزايش رقابت پذيري و رونق فضاي كسب و كار است. 

عبدالملكي افزود: بر اساس قوانين و مقررات موجود ، مرجع صدور پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل مسافربري بين شهري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است و متقاضيان اخذ مجوز حمل و نقل بين شهري مسافر مي بايد به ادارات کل حمل ونقل وپایانه های استانها مراجعه نمايند.

وی تصریح کرد: با افزودن مفهوم جديد نمايندگي به ضوابط موصوف و تسهيل در تاسيس شعب شركتها منبعد شركتهاي مسافربري براي فعاليت مي بايد يكي از روش هاي زير را انتخاب نمايند بدين ترتيب كه ، يا در مقصد شعبه تاسيس نمايند ، يا داراي نمايندگي باشند.

معاون حمل ونقل وپایانه های استان تهران تاکید کرد: نماينده شركت خود يك شركت مستقل است كه بدون تغيير نام خود در اداره ثبت شركتها با شركت اصلي قرارداد منعقد نموده و با تابلو شركت اصلي به فعاليت مي پردازد . اين شركت ( نمايندگي ) بدون ارائه هر گونه وسيله نقليه جداگانه تاسيس مي گردد و صرفا" مي تواند در شبكه سير شركت اصلي به فعاليت بپردازد . به همين ترتيب اگر شركت بخواهد در شهر هاي هم درجه و يا درجه پائين تر ( از نظر كيفي ) شعبه تاسيس نمايد مي تواند بدون ارائه وسايل نقليه جداگانه نسبت به تاسيس شعبه اقدام نمايد . كه با اين كار شركتهاي توانمند مي توانند حوزه فعاليت خود را در اقصا نقاط كشور توسعه داده و نام و برند خود را در كشور گسترش دهند.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت : شركتهاي مستقر در شهر هاي با درجه پائين تر نيز مي توانند بطور مشابهي در شهر هاي بالادست خود شعبه تاسيس نمايند و براي اينكار مي بايد وضعيت خود را با شرايط مقرر در شهري كه شعبه تاسيس مي گردد منطبق نموده و سپس مي توانند به دفعات مكرر و بدون ارائه وسيله نقليه جداگانه در شهر هاي هم ارز شعبه تاسيس نمايند .

عبدالملكي اظهارداشت: امكان تاسيس شركتهاي مسافربري درب تا درب سواري كرايه با خودرو هاي توليدي برند هاي معتبر و مدرن نسل جديد كه فعاليت آنان خدمات مناسبي را در اختيار مسافران قرار خواهد داد از جمله موارد فوق مي باشد. اينگونه شركتها بدون الزام به استقرار در پايانه عمومي مي توانند صرفا" با ارائه دفتر كار مناسب در سطح شهر و ارائه وسايل نقليه مورد نياز تاسيس شوند .

معاون حمل ونقل استان خاطرنشان ساخت: هدف اصلی این ضوابط حذف مقررات دست و پا گير ، جلب و جذب سرمايه هاي مولد به بخش حمل و نقل و ارائه خدمات بوده است كه از مصاديق آن مي توان به توسعه شبكه شركتهاي مسافربري درقالب شبكه هاي توانمندكه بتوانندخدمات مناسب ومطلوبي رابه مردم ا رائه نمايند ،اشاره نمود.

در پايان وي در خصوص قاچاق  كالا وارز توسط رانندگان  وسايط نقليه مسافري و ضمن اعلام نامه ستاد قاچاق وتذكرات لازم  به كليه  مديران شركتهاي حاضر افزود:درصورت مشاهده يا اعلام هرگونه مواردتخطي  ،برخورد قانوني  وقاطع صورت مي گيرد.
مشخصات:
نظرات: *