پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
فراخوان مقاله "دومين همايش سيستم هاي حمل ونقل هوشمندITS "

تاریخ انتشار: 1395/05/04


فراخوان  مقاله

 "دومين همايش سيستم هاي حمل ونقل هوشمندITS   "


   دومين همايش سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) با اهدافي چون افزايش ايمني و بهبود مديريت حمل و نقل،ارتقاء      سامانه هاي موجود، يكپارچگي حمل و نقل هوشمند برون شهري و درون شهري، افزايش تعامل و همكاري دستگاههاي مرتبط با حمل ونقل هوشمند، ايجاد بستر همكاري و ارتباط مؤثر بين دستگاههاي اجرايي، دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي و افزايش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در حمل و نقل هوشمند برگزار مي شود.

کميته علمي همايش ازكليه اساتيد ، پژوهشگران ومتخصصين حمل ونقل هوشمند دعوت مي¬نمايد با مراجعه به سايت همايش علاوه بر كسب اطلاعات مورد نظر ، نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام نمايند.

مقالات برگزيده علاوه بر دريافت جايزه، جهت چاپ در نشريات علمي  پژوهشي مورد حمايت قرار مي گيرند . 


برگزاري همايش: 19و20 بهمن ماه  1395مهلت ارسال مقالات : 30آبان ماه 1395

   محورهاي همايش:

 1.سياستهاي كلي، استانداردها و محيط زيست   2.مديريت هوشمند ايمني و كنترل ترافيك

3.حمل و نقل در شهر هوشمند    4.تكنولوژي و تجهيزات 5.حمل و نقل عمومي

6. مديريت داده ها و برنامه هاي كاربردي  7. مديريت و تجربيات اجراي پروژه‌ها

8. جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي

سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با همكاري وزارت كشور، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور،پليس راهور ناجا ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات،سازمان فناوري اطلاعات ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، مركز تحقيقات راه،مسكن وشهرسازي،شهرداري تهران و شركتها وسازمانهاي تابعه و دانشگاههاي منتخب معتبرضروري است كليه علاقه مندان به شركت در همايش در سايت ثبت نام نمايند به شركت كنندگان در همايش گواهي حضورداده مي شود

دبيرخانه : تهران – خيابان فلسطين جنوبي – نبش خيابان دمشق و برادران مظفر – پلاك 3مركز مديريت راههاي كشور – شماره تماس 84498600        نمابر: 88924461 :ايميلitsinfo@itscongress.ir                                           سايت: www.itscongress.ir

  
مشخصات:
نظرات: *