پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اولين جلسه سفرهاي تابستاني برگزار گرديد

تاریخ انتشار: 1395/04/14

​اولين جلسه سفرهاي تابستاني  برگزار گرديد

اولين جلسه سفرهاي تابستاني با حضور مديركل ،معاون حمل ونقل ورئيس اداره مسافر وسرپرستان پايانه هاي مسافري در دفتر مدير كل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران برگزار گرديد . 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران در ابتداي جلسه  شهركي ثانوي  با مطرح نمودن دستورالعمل جديد  تاسيس شركتهاي مسافربري كه در دست بازبيني و تجديدنظر است يادآور شد كه تغييرات جدي دراين دستورالعمل صورت پذيرفته كه متعاقبا" جهت اعلام و اجراي آن به اداره حمل ونقل مسافر اعلام خواهد شد.

درادامه مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران درخصوص بحث كارگروهاي ارتقاء سطح خدمات  گفت مديران پايانه ها  در نظر داشته باشند كه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده بصورت سرزده  و يا اعلام قبلي جهت بازديد از محل پايانه  توسط مسئولين  اقدام نمايند كه بايد آمادگي كامل در پذيرش بازديد كنندگان  داشته باشند.

همچنين شهركي ثانوي درخصوص همكاري پايانه با شهرداري ضمن تشكيل كارگروه از سوي رياست محترم سازمان راهداري ومعرفي اعضاي كارگروه را كه شامل مديران سازمان ميباشند واقدامات اين كارگروه را مبني بر اصلاح ساختارفيزيكي ، ايجاد پايانه هاي متمركز و نيمه متمركز ،خروج  فروش بليط از پايانه و غير ه ... نيز معرفي نمود.

وي بااشاره به بحث اصلي سفرهاي تابستاني عنوان نمود : طرح تابستاني موضوعات متفاوتي دارد كه با طرح نوروزي تفاوت بسياري دارد 

اين مقام مسئول خاطرنشان ساخت: شيوه نامه طرح تابستاني بايد تهيه وتنطيم وسپس  به كليه پايانه ها ابلاغ شود ودرآن طرح بازگشايي مدارس ،دانشگاهها واوج سفر به جهت برگزاري كنكور و…گنجانده شود .

وي خواستار فعاليت هرچه بيشترادارات ايمني ومسافري وروابط عمومي درفرصت باقيمانده از ايام ماه مبارك رمضان گرديدوگفت : بايدنظارت جدي و كاربردي  برسفرهاي دربستي اعم از نظارت بر قراردادهاي بسته شده و خودروهاي حمل كننده دربستي وهمچنين استفاده مطلوب و بهينه از امكانات ITSداشته باشيم .

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران تاكيد كرد جهت كسب اطلاعات كامل از شركتهاي حمل ونقل مستقر و نظارت بر رعايت موازين قانوني بايد مسئولين پايانه ها حضور ميداني بيشتري داشته باشند.  

شهركي ثانوي درخصوص يكسان سازي نرخ ها عنوان نمود :مغايرتها احصا وبا صنف مكاتبه شود تا مشكل عدم همخواني نرخهاي رفت وبرگشت تعيين تكليف گردد

درادامه جلسه عبدالملكي معاون حمل ونقل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران   درخصوص سفرهاي تابستاني اعلام داشت پيش بيني ميگردد بعداز پايانه ماه مبارك رمضان تقاضاي سفر به اوج خود برسد كه بايد در اين مورد آمادگي لازم را داشته باشيم  و موج ديگري در پايانه تابستان(شهريورماه) خواهد بود كه بايد با نظارت هاي جدي ومناسب در ارائه خدمات به مسافرين اقدامات لازم صورت مي پذيرد .اين نظارت و كنترل باعث خواهد شد از حوادث جبران ناپذير جاده اي كاسته و از سوانح ناگوار  جلوگيري بعمل آيد عواملي همچون بررسي و نظارت بر مديران فني و مسئولين كارگروه همكاري و هماهنگي هاي لازم  با كار گروه هاي متشكله در پايانه ها مد نظر است بنابر اين  برنامه ريز ي هاي لازم توسط اداره حمل ونقل مسافر و معاونت حمل ونقل طي برنامه هاي  هفتگي اعلامي صورت مي پذيرد.  
مشخصات:
نظرات: *