پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ديدار مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران با مديركل راه وشهرسازي

تاریخ انتشار: 1395/03/29


ديدار مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران با مديركل راه وشهرسازي

حميدرضا شهركي ثانوي مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به همراه معاونين حمل ونقل ،توسعه مديريت ومنابع وفني وبهره برداري  اداره كل با حضور در دفتر مدير كل راه وشهرسازي با وي ديدار و گفتگو كردند. 

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ، در اين ديدار صميمانه كه به منظور تبريك انتصاب مدير كل راه وشهرسازي تشكيل گرديد شهركي ثانوي با اشاره به پروژه هاي مشترك در حوزه راه وبهره برداري از راه ونيز با درنظرگرفتن هدف متعالي سازمان مبني بر كاهش تلفات جاده اي خواستار افزايش تعاملات از جهت اجرا وتسريع در بهره برداري از پروژه هاي مشترك شد. كه در پايان محمدزاده مدير كل راه وشهرسازي قول مساعدت و هرگونه همكاري را در جهت تسريع در انجام اين پروژه ها ي مشترك داد.  
مشخصات:
نظرات: *