پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
برگزاري دوره آموزشي مديران و كارشناسان مراكز معاينه فني

تاریخ انتشار: 1395/03/19

 
 

برگزاري دوره آموزشي مديران و كارشناسان مراكز معاينه فني استان در

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران

دوره آموزشي آشنائي با آخرين متدهاي معاينه فني خودرو در اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران برگزار شد و شركت كنندگان با روش هاي پيشرفته كار در مراكز معاينه فني آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران،  معاون حمل و نقل اداره كل مذكور با اعلام اين خبر گفت: در اجراي بندهايي از قرارداد في مابين اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
 و شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، دوره آموزشي ويژه مديران و كارشناسان مراكز معاينه فني خودروهاي سنگين برونشهري در سالن اجتماعات امام علي (ع) اداره كل برگزار گرديد.

وي افزود:

هدف از برگزاري اين دوره را انتقال تجرييات و روش هاي نوين كار در مراكز معاينه فني و همچنين توجه به نقاط ضعف و قوت هر يك از مراكز معاينه اعلام كرد و گفت: مديران و كارشناسان مراكز معاينه فني سنگين استان تهران در اين دوره شركت داشتند و در اين دوره مطالبي مانند ؛ اهميت معاينه فني خودرو ، مقايسه تطبيقي معاينه فني خودروها در ايران و كشورهاي توسعه يافته، مراحل دقيق انجام آزمون هاي معاينه فني، نحوه كاركرد و كاربرد دستگاه هاي آزمون هاي معاينه فني، كاليبراسيون دستگاه ها ، اهميت تعمير و نگهداري و نحوه آزمون هاي ظاهري و لزوم اهميت آن  به شركت كنندگان ارائه گرديد.

لازم به يادآوري است مشاوره و ارائه خدمات در حوزه ارزيابي و نظارت بر مراكز معاينه فني سنگين و همچنين طراحي و اجراي مدل ارزيابي مديران فني، موضوع قرارداد منعقده بين اداره كل و شركت بازرسي كيفيت بودمشخصات:
نظرات: *