پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​كارت هوشمند رانندگان ناوگان عمومی برون شهری تا خرداد 96 تمدید شد

تاریخ انتشار: 1395/02/28

كارت هوشمند رانندگان ناوگان عمومی برون شهری تا خرداد 96 تمدید شد

پیرو بخشنامه معاونت حمل ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کارت هوشمند رانندگان ناوگان باری و مسافری از تاریخ 1/3/95 به مدت یکسال تا تاریخ 1/3/96 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران حسن عبدالملکی با بیان این مطلب گفت: این تمدید با توجه به درخواست تشكلهاي صنفي رانندگان باری و مسافری مبنی بر کمبود بار و جابه جایی مسافر در کشور کارت هوشمند رانندگان تا یکسال دیگر تمدید شد.

معاون حمل ونقل و پایانه های استان تهران افزود: ملاک تمدید کارت هوشمند رانندگان معرفي نامه از انجمن صنفي ويا كانون رانندگان بار و مسافر و همراه داشتن 12 بارنامه براي رانندگان بخش كالاو 24 صورت وضعيت حمل و نقل مسافر براي رانندگان بخش مسافر برون شهري مي باشد.

وی تصریح کرد: مدت زمان در نظر گرفته شده قابل تمدید نبوده و پس از اتمام مدت زمان مذکور برای احراز کارکرد رانندگان می بایست طبق مفاد ماده 5 دستوالعمل تمدید کارت هوشمند یعنی همراه داشتن 24 فقره بارنامه صادر شده براي رانندگان بخش كالا با حداقل مسافت 10000كيلومتر و 60 فقره صورت وضعيت حمل و نقل مسافر براي رانندگان بخش مسافر برون شهري با حداقل طي مسافت 30000كيلومتر وبراي رانندگان حمل ونقل روستايي دارابودن كاركرد به ميزان حداقل تعداد24صورت وضعيت مسافري باحداقل طي مسافت 4000كيلومتر  در يك سال اقدام کنند.
مشخصات:
نظرات: *