پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​بازديد مدير كل دفتر امورسرمايه گذاري ونظارت بربهره برداري از پايانه كالاي تهران

تاریخ انتشار: 1395/02/07

​بازديد مدير كل دفتر امورسرمايه گذاري ونظارت بربهره برداري از پايانه كالاي تهران

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل  ونقل وپايانه هاي استان تهران طالبي مدير كل دفتر امورسرمايه گذاري ونظارت بر بهره برداري از پايانه كالاي استان تهران بازديد نمود .

بنا براين گزارش دراين بازديد طالبي به همراه حميدرضا شهركي ثانوي مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران از اكثرمكانهاي پايانه كالاي تهران بازديد بعمل آوردند وشهركي ثانوي اهم اقدامات  انجام شده عمراني دريكسال گذشته را ارائه داد 

طالبي هدف از اين بازدي را تغيير بهره بردارپايانه كالاي تهران وارزيابي عملكرد شركت اعلام نمود همچنين از محل درشرف افتتاح طب كار نيز بازديد صورت گرفت .

سپس شهركي ثانوي درخصوص اصلاح ورودي پايانه كالاي تهران گفت  فراخوان عمومي شناسايي وارزيابي كيفي پيمانكار انجام گرديده است وبراساس شرايط وضوابط قانوني برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه يك مرحله اي محدود انجام شود وانشاالله بهسازي واصلاح هندسي ورودي پايانه كالا اقدام خواهد شد .

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران  اعلام نمود پروژه گاز رساني – دوربين هاي مدار بسته  نيز در حال انجام تشريفات مناقصه است  

اين گزارش مي افزايد :مديران درجريان گزارشات بهره بردار پايانه كالاي تهران وانجمن صنفي شركتهاي حمل ونقل كالاي تهران ومديران شركتها ورانندگان قرار گرفتند وپس از پايان بازديد دفتر رسيدگي به شكايات افتتاح ومورد بهره برداري قرار گرفت 

لازم به ذكر است دراين بازديد معاونين وتعدادي از كارشناسان ستادي واستاني مديران كل را همراهي نمودند .
مشخصات:
نظرات: *