پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​پيگيري نامه هاي اداري توسط مراجعين الكترونيكي شد

تاریخ انتشار: 1395/02/07

​پيگيري نامه  هاي اداري توسط مراجعين الكترونيكي شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران عبدالرضا مرزوقي معاونت توسعه مديريت ومنابع  درجهت تكريم ارباب رجوع ورعايت حقوق شهروندي وتسريع درارجاع واقدام وپيگيري نامه هاي ارباب رجوع در اداره كل اقدام به فعال سازي كدرهگيري در مكاتبه نامه هاي وارده اداره كل نموده است .

مرزوقي ضمن اعلام اين خبر افزود روند اجرايي پيگيري نامه ها بدين صورت است كه مراجعين اداره كل مي توانند جهت پيگيري گردش نامه هاي خود بعداز تحويل به دبيرخانه ودريافت رسيد حاوي كدرهگيري وشماره نامه ،دربخش رهگيري نامه ها واقع در لينك خدمات الكترونيك درسمت چپ صفحه اصلي سايت گردش نامه خود را مشاهده نمايند .

وي ادامه دادمزيت اجرايي كردن اين  كار ،اطلاع ارباب رجوع از گردش و وضعيت نامه درهرلحظه وپيگيري از كارشناس مربوطه ،كاهش تردد ارباب رجوع به اداره كل كه باعث صرفه جوييدروقت وهزينه مراجعين ميشود ،دسترسي به نامه درهرنقطه از ايران ودرجريان قرار گرفتن چگونگي آن مي باشد 

اين گزارش مي افزايد: با توجه به بررسي هاي بعمل آمده اين اقدام استقبال خوبي را در بين مراجعين به همراه داشته است .
مشخصات:
نظرات: *