پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اولين بار در بين ادارات حمل ونقل سراسر كشورصورت گرفت راه اندازي نرم افزار RFADدرسيستم بايگاني اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1395/02/07

​اولين بار در بين ادارات حمل ونقل سراسر كشورصورت  گرفت

راه اندازي نرم افزار RFADدرسيستم بايگاني اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران معاون توسعه مديريت ومنابع از راه اندازي سيستم بايگاني مكانيزه پرونده ها  در محل اداره كل خبرداد 

عبدالرضا مرزوقي گفت :در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع وبا هدف تسهيل وسرعت بخشيدن در جستجوي اسناد ومدارك ونيز نگهداري بهينه سوابق اطلاعات ،عملياتي شدن سيستم بايگاني مكانيزه پرونده هااز طريق اسكن وبارگذاري اطلاعات پرونده ها در سيستم اتوماسيون اداري در حوزه معاونت توسعه مديريت ومنابع درمحل اداره كل درحال انجام مي باشد 

وي ادامه داد در فاز اول، نسبت به لاغرسازي ومرتب سازي 50هزاربرگ وبالغ بر 7200ساعت كار اين پرونده ها تا كنون به اتمام رسيده است  .

همچنين معاونت توسعه مديريت ومنابع خاطرنشان ساخت :درفاز دوم نسبت به اسكن كليه اوراق موردنياز در پرونده ها وپانچ اطلاعات در سيستم نامه هاي الكترونيكي  اقدام شد .

همچنين وي افزود : درفازسوم الكترونيكي كردن اسناد بايگاني والصاق برچسب RFADكه به عنوان جديديترين تكنولوژي شناسايي دردنيا مورد توجه قرار گرفته است بر روي كليه پرونده هاي اداره حمل ونقل مسافر انجام گرديده است وبراي مابقي پرونده هانيز در حال اقدام است .

مرزوقي عنوان نمود :اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران جزء اولين ادارات كل سراسر كشور مي باشد كه نسبت به اجرايي نمودن اين نرم افزار RFADاقدام نموده است 

وي با توضيح بيشتر اين مطلب گفت :اين نرم افزار اين امكان را بوجود مي آورد كه بدون نياز به پرونده فيزيكي مي تواند از طريق تلفن همراه يا سيستم اتوماسيون اداري نسبت به كليه مدارك در پرونده بصورت الكترونيكي دسترسي داشته ونسبت به بررسي اسناد واعلام نظر .....اقدام لازم انجام گيرد.

درخاتمه اين مقام مسئول از موارد مورد اهم اجرايي شدن اين طرح دربايگاني را ،دسترسي سريع كاربران به پرونده ها ،عدم امكان حذف يا اضافه نمودن محتويات پرونده توسط كاربران ،برخوردار بودن از امنيت كافي ،به روزرساني پرونده ها وصرفه جويي در وقت وهزينه براي مطالعات پرونده اشاره نمود .
مشخصات:
نظرات: *