پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​افتتاح دفتر رسيدگي به شكايات در پايانه كالاي تهران

تاریخ انتشار: 1395/02/06

​افتتاح دفتر رسيدگي به شكايات  در پايانه كالاي تهران 

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران   دفتر رسيدگي به شكايت  در  پايانه كالاي تهران افتتاح شد.

بنابه اين گزارش ديروز طي مراسمي با حضور مدير كل دفتر سرمايه گذاري و نظارت بر بهربرداري  و شهركي ثانوي مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران  دفتر رسيدگي به شكايات  در پايانه كالاي تهران افتتاح ومورد بهره برداري قرار گرفت.

بنابه اين گزارش شهركي ثانوي در مراسم افتتاح گفت :تعامل ،يكپارچگي و يك سو شدن  در جهت هر چه بهتر چرخه حمل ونقل كالا  و جهت حفظ حقوق منافع رانندگان  تلاشگر و صاحبان شركت هاي حمل ونقل و با هدف تسريع  و تسهيل در روند رسيدگي به شكايات و دسترسي آسان دست اندركاران بخش حمل ونقل  تصميم به داير نمودن دفتر مذكور گرفته شد .

ايشان همچنين طي حكمي   پرويزي را به عنوان نمايند ه اداره كل در دفتر رسيدگي به شكايات تعيين نمودند و در بخشي از حكم آمده است :

 با عنايت به اهميت و ضرورت تسريع در برخورد با تخلفات و رسيدگي به شكايات در پايانه كالا تهران  ( شكايات رانندگان ، شكايات صاحبان كالا ، شكايات خدمات گيرندگان از غرف خدماتي و تجاري ،شكايت شركت هاي حمل ونقل )به عنوان نماينده اداره كل در دفتر رسيدگي به شكايات تعيين تا زير نظر مستقيم  اينجانب  امورات را پيگير و اقدام نمايد.

نكته حائز اهميت  اين است كه اولا" دفتر در بهترين مكان  درب ورودي اصلي پايانه  نزديكترين و سريعترين  و آشكار ترين مكان به اين امر اختصاص داده شد دوم اينكه پرويزي بعنوان كسي كه قبلا" بعنوان  سوابق اجرايي در  پايانه  كالا  داشته  و آشنا به كليه امورات  در تمامي بخش هاي موجود در پايانه  است جهت اين مهم انتخاب گرديده كه اين امر  مي تواند سازمان را در رسيدن به اهداف  كه همانا  صيانت از حقوق استفاده كننده گان و دست اندركاران بخش حمل و نقل مي باشد  برساند 
مشخصات:
نظرات: *