پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​جلسه هماهنگي وهمكاري مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي استان تهران برگزار گرديد .

تاریخ انتشار: 1395/02/05

​جلسه هماهنگي وهمكاري مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي استان تهران برگزار گرديد .

جلسه هماهنگي وهمكاري مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي استان تهران با مسئولين دولتي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران برگزار شد .

دراين جلسه كه با استقبال بيش از نيمي از صاحبان ومالكان مجتمع هاي خدمات رفاهي در سالن اجتماعات اداره كل برگزار گرديد عارف رومينا معاون ايمني فني وبهره برداري ضمن خوش آمدگويي به حاضران وتكر از حضور پرشور آنها به بيان دستور كارجلسه وسياستهاي سازمان راهداري دربخش خدمات جاده اي پرداخت .

توسعه كمي وكيفي مجتمع هاي خدماتي رفاهي ،توسعه خدمات در مراكز ،رعايت نظام آراستگي وتشكيل انجمن صنفي مجتمع هاي خدمات رفاهي از جمله مواردي بود كه دراين جلسه به شرح آنها پرداخته شد. 

سپس گزارش بازديدهاي صورت گرفته از مجتمع هاي خدمات رفاهي در اسفندماه سال 94در حضور حميدرضا شهركي ثانوي مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به سمع ونظر حضار رسيد وتذكرات وتشويقات لازم جهت مالكان مجتمع ها قرائت گرديد 

درادامه شهركي ثانوي با اشاره به شرايط اقتصادي حاصله درپسابرجام به بيان انتظارات سازمان از مجتمع هاي خدماتي رفاهي پرداخت .

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ضمن اهميت برشمردن ايجاد تيرپارك در محورهاي ترانزيتي وتشريح كامل آن ،ايجاد آن را درسال 95از جمله برنامه هاي اجرايي سازمان برشمرد .

اين گزارش افزود:درپايان جلسه حميدرضا شهركي ثانوي ضمن پاسخگويي به سوالات مالكان مجتمع ها وحل مشكلات وارائه راهكار براي آنان پرداخته شد .

شايان ذكراست كه هسته ي اصلي انجمن مجتمع هاي بين راهي استان پس از جلسه با حضور مالكان شكل گرفت وجهت ثبت ودرج به اداره كل تعاون ورفاه اجتماعي ارسال شد.
مشخصات:
نظرات: *