پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​نشست خبري شهركي ثانوي با خبرگزاري مهر وتسنيم

تاریخ انتشار: 1395/01/02

​نشست خبري شهركي ثانوي با خبرگزاري مهر وتسنيم

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان تهران درنشست خبري كه با حضور خبرنگاران خبرگزاري تسنيم ومهر با مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران برگزار گرديد شهركي ثانوي گفت .از آنجايي كه اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران حائز شرايط ويزه اي چه از نظر وظايف استاني وچه به عنوان اينكه  در پايتخت در كنار دستگاه ملي قرار گرفته است از اين رو وظايف فرا استاني دارد اكثر طرحهايي كه درسطح ملي انجام ميگيرد ابتدا به عنوان پايلوت در تهران طرح ريزي وپس از رفع موانع ومشكلات اجراي طرح به ساير استانها تسري داده مي شود .

سپس شهركي ثانوي در سوال خبرنگار درخصوص اهداف واولويت بخش مسافر گفت :بخش حمل ونقل جاده اي تمام عوامل اجرايي وسرمايه گذاري آن بخش غير دولتي هستند همين موضوع بيانگر اين است كه بايد اين صنعت ديده شود وبايد به سرمايه گذار اهميت داد وتدابيري انديشيد تا بتوان سرمايه هاي بخش خصوصي را با بالاترين ميزان جذب  پروژه هاي تاثير گذار اين حوزه نمود لذا دراين خصوص يك ارتباط مناسب وهمكاري خوبي بين سازمان و تشكلهاي صنفي  و سرمياه گذاران برقرار گرديد .تشكيل اتاق هاي فكر و نيز  كارگروه  تخصصي مختلف منجمله كارگروه ارتاقي سطح خدمات و بهره وري در پايانه هاي مسافربري ومشاركت دادن آنان در تصميم سازي اقدامات موثري بود كه صورت گرفت.

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران همچنين از ارتباط تنگاتنگي كه با سازمان پايانه ها وپارك سوار شهرداري تهران كه ساخت وساز وتوسعه ,و نگهداري  پايانه هاي مسافربري را عهده دارمي باشد  يادآور گرديدو گفت : ارتباط تنگاتنگ داريم ويك روابط كاري وسطح كار بسيار خوب وكارگروههاي مختلف كاري با سازمان پايانه ها تشكيل شده است .وكارگروهها با همديگر كارهاي گروهي مفيدي انجام ميدهند و برنامه هاي موثري را براي سال 1395 در دستور كار قرار داده اند  .

وي همچنين خاطرنشان ساخت : كارگروه مذكور با ابلاغ معاون وزير و رئيس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي و معاون حمل و نقل شهرداري تهران شكل گرفت كه دراين كارگروه مدير كل استان تهران ومدير عامل پارك سوار در كنار مديران ستادي  عضو اين كارگروه هستند وتاكنون دو جلسه برگزار شد درخصوص سياست كلان ومشترك اصلاح فيزيكي پايانه هاي موجود  ،در دستور  قرار گرفتن پايانه هاي متمركز وغير متمركز ،بحث هوشمند سازي پايانه ها و.....بحث وتبادل نظر شده است .

اين مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر برآورد هزينه اجراي طرح مذكور افزود :شهرداري مشاور گرفت طرح اوليه مشاور ارائه داد نظرات را جمع آوري نموده وتا موقعي كه طرح مورد ارزيابي و تاييد قرار نگيرد نميتوان درخصوص هزينه هاي ا زآن پيش بيني نمود .

درادامه اين نشست شهركي ثانوي به رعايت حقوق مسافر ،حقوق شهروندي اشاره كرد و اظهار داشت :حقوق مسافر موضوعات مختلفي را در بر دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .حمل ونقل عمومي بايد در دسترس همگان قرار گيرد دسترسي به آن بايد سهل و آسان باشد و از ايمني وراحتي برخوردار گردد .

دربخش ديگري از اين مصاحبه وي افزود :گسترش دفاتر فروش بليت در سطح شهر ،فروش بليت اينترنتي و....از ديگر اقداماتي است كه انجام ومورد پيگيري است وقصد داريم با ايجاد سامانه CRMكه يك ارتباط دوسويه با مسافرين است انشاالله با همكاري شهرداري درسال آينده اقدام نماييم 

مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به بازسازي وجانمايي مناسب دفاتر نمايندگي اداره كل درپايانه هاي چهارگانه استان اشاره كرد وگفت : دفاتر نمايندگي اداره كل بايد يك فضاي مناسب براي پاسخگويي داشته باشد ومديران پاسخگوي سوالات ومشكلات احتمالي مسافران ،دست اندركاران بخش حمل ونقل باشند .دفاتر نمايندگي

 اداره كل درپايانه جنوب وبيهقي سال گذشته به طور كامل بازسازي شده است  ضمن اينكه دفاتر غرب وشرق نيز در سال جاري بازسازي  و تجهيزگرديده  است .

شهركي ثانوي به سوال خبرنگار خبرگزاري مهر مبني بر ايمني سفر اينگونه پاسخ داد كه :ايمني سفر از موضوعات مورد توجه ما بوده وهست لذا تعداد كثيري ناوگان جديد ( 768 دستگاه سواري تويوتا رافور- تويوتا كمري- النترا- فلوئنس- جيلي- سمند- پژو و تعداد 414 دستگاه اتوبوس اسكانيا و مان)به پايانه هاي مسافربري اضافه گرديده واين خود يكي از عوامل پايين آمدن سن ناوگان مي باشد .

وي همچنين افزود :كليه مراكز معاينه فني مكانيزه شده وكمترين دخالت انساني در صدور معاينه فني براي خودروها دارد و كاملا مانيتور مي شود و نصب 57 دستگاه دوربين هاي كنترل سرعت وثبت سرعت لحظه اي ومتوسط از ديگر امكاناتي است كه در محور تهران – قم ، تهران- سمنان، و محور جديد قم- گرمسار نصب و مورد بهره برداري قرار گرفته است   اقدام شده ، اين دوربينها به هم لينك بوده واطلاعات را تبادل مي كند 

درخاتمه وي افزود :طرحهاي زيادي درخصوص ايمني ازجمله طرحهاي ايمن سازي مدارس حاشيه راهها طرحهاي ارتقاي ايمني موتورسوارها ،عابرين پياده ووانت بارها وراكبين موتور سوار .... انجام شده است .
مشخصات:
نظرات: *