پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​قدرداني مشاور اجتماعي وزير از مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1394/12/29

​قدرداني مشاور اجتماعي وزير از مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران

مشاور اجتماعي وزير راه و شهرسازي و رئيس كارگروه امور اجتماعي، آموزش و فرهنگ كمسيون ايمني راههاي كشور از تلاشهاي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران  در تحقق اهداف كمسيون ايمني راهها تشكر و قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ، سعيد معيدفر با اهداي لوح تقدير از برنامه ها و اقدامات درخور تقدير  اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي  در تلاش براي رسيدن به استانداردهاي مطلوب جهاني در ايمني راهها و كسب رتبه برتر وزارت راه و شهرسازي در برگزاري مراسمات هفته يادمان قربانيان سوانح رانندگي در سال جاري تشكر و قدرداني نمود.
مشخصات:
نظرات: *