پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​ تقدير مدير كل دفتر امور سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري از اداره امور بازرگاني

تاریخ انتشار: 1394/12/09

​ تقدير مدير كل دفتر امور سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري از اداره امور بازرگاني

 و سرمايه گذاري اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران  

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران، حجت زنگي آبادي رئیس اداره امور بازرگاني و سرمايه گذاري اداره كل از طرف مدير كل دفتر امور سرمايه گذاري و نظارت بر بهره برداري مورد تقدير قرار گرفت كه در بخشي از اين تقدير نامه آمده است: 

تلاش و كوشش صميمانه شما در سال 1394 در رشد و توسعه سياست هاي بازرگاني به ويژه رشد درآمد و تعداد قراردادهاي استان تهران شايسته تقدير و تشكر بوده و ستودني است.

لازم به ذكر است كه در سال 1394 اداره امور بازرگاني و سرمايه گذاري اداره كل استان اقدامات موثري درخصوص جذب سرمایه گذار و انعقاد قراردادها در بخش  جذب سرمايه گذاري بخش غير دولتي را داشته است. این قراردادها شامل غرف پایانه بار تهران و تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی و پل های عابر پیاده و ... می باشد.
مشخصات:
نظرات: *