پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
رفع هرگونه نارسايي در فروش بليت قبل از آغاز پيش فروش اينترنتي

تاریخ انتشار: 1394/12/04

​تاكيد شهركي ثانوي در نشست با اتحاديه و انجمن هاي حمل ونقل مسافر:

رفع هرگونه نارسايي در فروش بليت قبل از آغاز پيش فروش اينترنتي

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران در جلسه هماهنگي با اتحاديه و انجمن ها در خصوص اجراي طرح نوروزي 95 خواستار تشكيل كارگروه ويژه نظارت بر پيش فروش و فروش بليت و خدمات شركت هاي حمل ونقل و رفع هرگونه نارسايي در فروش بليت هاي نوروزي ناوگان عمومي بين شهري قبل از شروع پيش فروش غير حضوري شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران، مهندس حميد رضا شهركي ثانوي با اشاره به اجري طرح جابجائي مسافرين نوروزي سال 1395از 25 اسفند ماه گفت: به اين منظور پيش فروش بليت غيرحضوري از 11 اسفند و پيش فروش توامان حضوري واينترنتي از 18 اسفند ماه آغاز مي شود. دراين خصوص لازم است كارگروه ويژه اي تا تاريخ 8 اسفند ماه آغاز شود و قبل از شروع اينترنتي بليت از تاريخ 9 اسفندماه بر فروش غيرحضوري شركت‌ها نظارت كرده و در صورت داشتن نارسايي، بسته بودن سايت اينترنتي و ساير مشكل ارتباطي و غيره سريعا نسبت به رفع نارسايي ها اقدام كنند.

مدير كل حمل ونقل و پايان هاي استان تهران به تامين پوشش مناسب به منظور برقراري ارتباط مناسب با مسافرين توسط اتحاديه و انجمن صنفي از طريق توزيع فرمهاي نظرسنجي وانعقاد قرار داد دراين خصوص  اشاره كرد و گفت: با بررسي فرم هاي پر شده، نقاط ضعف و قوت بخش شناسايي شده و مي‌توان با رفع نقايص زمينه ارتقاي سطح خدمات و سرويس دهي و افزايش سطح رضايت مندي استفاده كنندگان از خدمات حمل ونقل عمومي بين شهري  به نحو مطلوبي فراهم كرد.

وي ضمن تاكيد بر رفع نواقص احتمالي سايت هاي مربوط به پيش فروش از طريق اينترنت قبل از اجرا گفت: پيش فروش در دفاتر مانند سال گذشته با تقسيم بندي شركتها در دفاتربا نظر اتحاديه وانجمن صنفي به انجام مي رسد و ساعت كار مراكز پيش فروش از ساعت 30/7صبح لغايت 16 بوده كه در صورت وجود متقاضي ساعت كار به تناسب افزايش خواهد يافت.

شهركي افزود: شركت‌ها موظفند دوروز قبل از اجراي طرح پيش فروش در دفاتر سطح شهر نسبت به استقرار تجهيزات وهماهنگي افراد مستقر در مراكز مورد نظر اقدام نموده ونمايندگان اين اداره كل يك روز قبل كليه مراكز را مورد بازديد قرارداده و در صورت آماده نبودن سايت پيش فروش، با شركت مذكور برخورد شود.

وي از صنف حمل ونقل مسافر خواستار شد: نرخ حمل و نقل مسافر را در دفاتر  وغرف و كنار متصديان فروش بصورت خوانا و واضح  نصب و همچنين آدرس اينترنتي فروش بليت نيز در دفاتر وپايانه هاي مسافري جهت اطلاع مسافرين درج گردد.

مدير كل حمل ونقل پايانه هاي استان تهران تاكيد كررد: مديران شركت ها بر عملكرد موثر مديران فني شركتها و موسسات حمل و نقل بيشتر نظارت و دقت ويژه اي به سلامت وسايل نقليه مسافربري قبل از اعزام به سفر و استمرار بازرسي در اين ايام داشته باشند.
مشخصات:
نظرات: *