پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​انجام طرح كنترل آزمايشات ايدز در پايانه غرب افتتاح گرديد .

تاریخ انتشار: 1394/11/14

​انجام طرح كنترل آزمايشات ايدز در پايانه غرب افتتاح گرديد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران درافتتاحيه ي طرح كنترل ايدزكه در پايانه غرب برگزار گرديد عبدالملكي معاون حمل ونقل اداره كل ضمن تبريك ايام  دهه فجر به مدعوين جلسه هدف از تشكيل اين جلسه را تعامل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ودانشگاههاي علوم پزشكي ايران وبهشتي براساس شناسايي وپايش افراد مبتلا به HIVعنوان نمود وگفت :دراين طرح  آزمايش افراد بصورت داوطلبانه ورايگان مي باشد و تمامي اطلاعات فرد آزمايش شونده بصورت محرمانه خواهد بود .

وي تاكيد نمود :به جرات ميتوان ادعا كرد كه اين حركت يكي از اجرايي ترين وموثرترين حركاتي است كه در مجموعه مورد بحث وتصميم گيري قرار گرفته كه منوط به همكاري ومشاركت موثر مي باشد .

سپس غلامي پوركارشناس كنترل ايدزدانشگاه  علوم پزشكي ايران  ضمن ابراز خرسندي از اين حركت موثرهدف از اجراي اين طرح را اول مشاوره وآموزش دانست و ابراز داشت : با توجه به برنامه چهارم استراتژيك 24برنامه در كنترل ايدز در نظر گرفتيم كه يكي از آنهاحمايت ومصون سازي  از رانندگان بويژه رانندگان ترانزيت مي باشد . 

وي اشاره داشت از آنجايي كه مبتلايان به اين بيماري جزءگروه پرخطر ويا در معرض خطر مي باشند .لذا افراد مبتلا مي توانند فقط با مصرف يك قرص وخود مراقبتي در روزدرصد انتقال  اين بيماري را نزديك به صفر برسانند .

در ادامه جلسه صاحب زاده معاون مركز بهداشت شمال غرب استان تهران باطرح اين سوال كه آيا درراه پيشگيري از ايدز وعفونت آموزش واطلاعات كافي داشتيم يا خير،گفت :تشخيص و درمان به موقع وحمايت از بيماران يكي از كارهايي است كه بايد صورت پذيرد وميطلبد كه همه عزيزان دست ياري به ما بدهند .

در خاتمه اين نشست جمعي از مسئولين اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به همراه مسئولين تشكلهاي صنفي جهت افتتاحيه اين طرح وانجام آزمايشات ايدز پيشقدم گرديدند .
مشخصات:
نظرات: *