پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​سايت شوراي فرهنگي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استا ن تهران راه اندازي گرديد

تاریخ انتشار: 1394/10/28

​سايت شوراي فرهنگي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استا ن تهران راه اندازي گرديد

سایت شورای فرهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران با آدرس www.trmtocul-coun.ir  راه اندازی گردید. 

به گزارش روابط عمومي  اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران در راستاي ارتباط متقابل و سریع بهره برداران و انتقال سریعتر دستورالعملهای اداری وبه منظور ابلاغ مصوبات کمیته و كسب نظرات وپيشنهادات سازنده براي پيشبرد اهداف شورا وايجاد زمينه هاي مناسب جهت انسجام وهماهنگي ،انعكاس فعاليتهاي فرهنگي ،بهره مندي از نظرات صاحبنظران عرصه ي فرهنگي ،ايجاد حس مشاركت پذيري دربين همكاران وساماندهي فعاليت وخدمات فرهنگي ،وارائه گزارشات كلي از برنامه ها ومصوبات واقدامات انجام شده شوراي اداره كل اين سايت راه اندازي گرديد .

بنا بر اين گزارش، سعيده معماريان طراح سايت  گفت :اين شورا متشكل از 5كميته با عناوين عفاف وحجاب ،صيانت از حقوق و شهروندي ،پيشگيري از فساد اداري ،نظام پيشنهادات وكميته وام مي باشد 

معماريان در خاتمه افزود :دراين سايت اين امكان براي همكاران فراهم آورده شده است كه با سريعترين شيوه از اقدامات و اطلاعيه هاي درون سازماني در عرصه هاي رفاهي ،امور ايثارگران ، ورزشي ،امور بانوان ،فساد اداري و صيانت از حقوق شهروندي و...  مطلع گردند.
مشخصات:
نظرات: *