پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​اهدا لوح سپاس رياست سازمان به محمدحسن اميني رئيس اسبق روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران

تاریخ انتشار: 1394/10/06

​اهدا لوح سپاس رياست سازمان به محمدحسن اميني رئيس اسبق  روابط عمومي

 اداره كل حمل ونقل  وپايانه هاي استان تهران 

مراسم  قدرداني از محمدحسن اميني ؛ رییس سابق روابط عمومی اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ، با حضور مدير كل روابط عمومي سازمان راهداري وجمعي از  روسای روابط عمومی های ادارات حمل ونقل سراسركشوربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ، در اين مراسم ، ازدو دهه خدمات سابق روابط عمومی در صنعت حمل ونقل تقدیر وتشكر شد.

اين گزارش مي افزايدناصر رزاق منش مديركل روابط عمومي سازمان راهداري با اهداي لوح سپاس  از سوي رياست سازمان مهندس كشاورزيان از زحمات بي شائبه محمدحسن اميني تقدير وتشكر بعمل آورد.

دربخشي از اين سپاسنامه آمده است :

جناب آقاي محمدحسن اميني 

همكاري صادقانه ،گرانسنگ وبي ادعاي جنابعالي درطول دودهه فعاليت در روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران ،آثار وخدمات بيشماري را خلق ودركارنامه خود وحوزه روابط عمومي  ثبت كرده ايد كه مروري برهريك ازآنها مايه مباهات سازمان ومجموعه روابط عمومي مي باشد كه قطعا زبان از بازگويي انها قاصر وقلم از نوشتن آن عاجزاست .

اينك كه بنا به شرايط سازماني ،به رغم اينكه فعاليت شما در حوزه ديگري تعيين شده ،يقين داريم ،فعاليت حاضر شما همچنان در عرصه ارتباطات جاري وباقي است وباشرايط جديد وبا نگاه متفاوت ناشي از شرايط جديد ،ميتوانيد همچون گذشته خالق افتخارات طرح وبرنامه هاي مبتكرانه باشد .
مشخصات:
نظرات: *