پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
​چاپ و توزيع كتاب توصيه اي رانندگان

تاریخ انتشار: 1394/09/10

​چاپ و توزيع كتاب توصيه اي رانندگان

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران كتاب "توصيه ي لازم به رانندگان  درخصوص زائران اربعين حسيني "را چاپ ودربين رانندگان ناوگان عمومي جاده اي كه از تهران جابجايي زائران به مرزهاي عراق وبالعكس را انجام مي دهند توزيع شد .

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران دراين كتاب مركز مديرت راهها ي استان و اعضاي ستاد اربعين حمل ونقل جاده اي معرفي واطلاعات لازم به رانندگان در خصوص آشنايي با مسئولان اين ستاد در نهران ومسئولان مديريت حمل ونقل مسافر پايانه هاي مسافري تهران ،مديرت بحران ستاد استان وخطوط ارتباطي با ستاد اربعين حمل ونقل جاده اي استان تهران داده شده است 

معرفي پايانه هاي  مرزي مهران ،شلمچه ،چزابه معرفي مسيرهاي تهران به مهران ،تهران به شلمچه وتهران به چذابه وارائه اطلاعاتي از وضعيت جاده وامكانات خدماتي ،تعمير گاهي ،امدادي وغيره براي آشنايي رانندگان از ديگر مواردي است كه دراين كتاب درج شده است .

دراين كتاب همچنين توصيه اي لازم به رانندگان براي رعايت قوانين راهنمايي ورانندگي ،رعايت نكات فني وايمني داده شده وتوضيحات مختصري درخصوص رانندگي درشرايط مختلف آب وهوايي ،رانندگي درشب ،رانندگي در هواي باراني ،رانندگي در هواي مه آلود ،رانندگي در شرايط برفي ويخبندان داده شده است تا رانندگان علاوه بر آشنايي با مسيرهاي تهران به مهران ،چزابه وشلمچه با رعايت نكات ايمني وفني باعث ارتقاي ايمني حمل ونقل گردند .
مشخصات:
نظرات: *